Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O dofinansowanie na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej będą się mogli starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym m.in. w 2023 roku przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzący gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z istotnych do spełnienia wymogów jest również odbycie specjalistycznego szkolenia.

Wsparcie w formie refundacji do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowane będzie w trzech obszarach:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

więcej informacji – otwórz

W przypadku obszaru A maksymalna wysokość pomocy to 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać pomiędzy 25 stycznia a 23 lutego 2024 r.  wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 23.02.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!