InwestorJa – program grantowy Fundacji Empiria i Wiedza

InwestorJa – o programie

InwestorJa to pierwszy grantowy program Fundacji Empiria i Wiedza. Do jego realizacji zaprosimy fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) z całej Polski. Promować będziemy programy edukacyjno–rozwojowe, które przygotują, pomogą młodym ludziom w rozwijaniu takich kompetencji jak: przedsiębiorczość, negocjacje, komunikacja z wywieraniem wpływu.

Co chcemy osiągnąć?

Szybko zmieniająca się rzeczywistość społeczna stawia przed młodymi ludźmi nowe wyzwania. Chcemy zapewnić im lepszy start w dorosłe życie i pomóc im odnaleźć się w każdej sytuacji. Powyższe kompetencje społeczne  pozwolą młodym ludziom efektywnie, umiejętnie i sprawnie funkcjonować w życiu. Umiejętność nawiązywania relacji z innymi, podejmowanie konstruktywnych interakcji z otoczeniem, praca w  zespole i negocjacje, umiejętność autoprezentacji i wywierania wpływu społecznego, to kompetencje ściśle związane z działaniami istotnymi dla ich przyszłości.

 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
 • koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

 

Jak to zrobić?

Złóż wniosek w generatorze na stronie: www.generator.empiriaiwiedza.pl

 

Kto może wziąć udział i kiedy?

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Termin składania wniosków: od 14.02.2022 r. (od godz. 12.00) do 31.03.2022 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Informacja nadesłana przez organizatora

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.03.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Empiria i Wiedza

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!