II nabór wniosków w ramach „Polskich inicjatyw poradniczych”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Polskie Inicjatywy Poradnicze” zapraszają do składania wniosków w ramach drugiego naboru 2023.

W ramach naszego projektu wsparcie finansowe na realizację inicjatyw poradniczych mogą otrzymać Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych – nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań, składające wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.
W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym oraz doradczym.

Nabór w roku 2023 rozpoczął się z dniem 25 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do 18 maja 2023 r., godz. 16:00.
Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku.

Wnioski składamy w wersji elektronicznej, do ostatniego dnia naboru na adres e-mail:
wnioski2023@inicjatywyporadnicze.pl

Szczegółowe informacje będą przekazywane osobom zainteresowanym podczas spotkań informacyjnych. Harmonogram spotkań wraz z miejscem i godziną spotkania znajduje się w zakładce GRANTY – Spotkania informacyjne na stronie https://www.inicjatywyporadnicze.pl

Zasady konkursu określa Regulamin Konkursu, który jest dostępny w zakładce GRANTY – Dokumenty projektowe na stronie https://www.inicjatywyporadnicze.pl.

 

Źródło: https://www.inicjatywyporadnicze.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 18.05.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Polskie Inicjatywy Poradnicze

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!