Granty Wyszehradzkie

Program dla państw Grupy Wyszehradzkiej wspierający współpracę transgraniczną, kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację oraz wymiany młodzieżowe.

Cel

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Europy Wschodniej i Bałkanów z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Obszary wsparcia

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

 1. Kultura i wspólna tożsamość
 2. Edukacja i budowanie potencjału
 3. Innowacje i przedsiębiorczość
 4. Wartości demokratyczne, media
 5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
 6. Rozwój lokalny, środowisko, turystyka
 7. Rozwój społeczny

Typy działań:

 • Granty Wyszechradzkie, min 3 państwa z V4 włączając lidera, projekt trwa max. 18 m-cy,
 • Granty Wyszechradzkie+ , przynajmniej 3 państwa z V4 i co najmniej 1 partner z państw:

a) Europy Wschodniej- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;

b)   Wschodnich Bałkanów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Północna Macedonia, Serbia.

Projekt trwa max. 18 m-cy,

 • Granty Strategiczne, min. 4 organizacje z każdego państwa V4, projekt trwa od 12 do 36 m-cy.
 • Przygraniczne Projekty, przynajmniej 2 organizacje z sąsiadujących państw w następujących konfiguracjach:

a) Czechy – Polska,

b) Czechy – Słowacja,

c)  Węgry – Słowacja,

d) Polska – Słowacja.

Organizacje muszą mieć siedziby w miastach oddalonych do 40 km. od granicy.

Zasady

Nie ma preferencji co do treści projektu, o ile projekt jest zgodny z głównymi założeniami Funduszu jego misją, celami i zasadami przyznawania dotacji.

Projekt i jego pożądany wynik muszą być powiązane z główną misją organizacji wnioskującej i jej partnerów. Wydarzenia, produkty, działania projektu muszą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju regionalnego i współpracy w regionie V4, poprawy wzajemnej świadomości społeczeństw, promocji V4 oraz rozwoju transgranicznego społeczeństwa obywatelskiego.

Kto może aplikować

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje. Preferowane są organizacje pozarządowe, społeczne, władze lokalne, gminne. Akceptowane są też wnioski od szkół publicznych, uniwersytetów, instytutów badawczych. Instytucje rządowe (w tym takie jednostki jak Instytut Polski) nie mogą aplikować i nie mogą być partnerami projektów.
Możliwość składania wniosków w konsorcjach organizacji, z których 3 lub więcej ma siedzibę w różne kraje wyszehradzkie
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składa się za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego Funduszu, który: otwiera się na 30 dni przed każdym terminem. Rejestracja wniosku jest możliwa tylko z ważnym adresem e-mailem. Każdy wniosek jest chroniony hasłem i można go później otworzyć i edytować. Konsultacja propozycji projektu z pracownikami Funduszu jest możliwa przez e-mail, telefon, Skype lub osobiste spotkanie, po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje mogą odbyć się do 14 dni przed końcem terminu składania wniosków. Po upływie terminu i przed ogłoszeniem wyników dalsze konsultacje nie są dozwolone w danym naborze.

W ciągu roku są 3 terminy naborów: 1 lutego, 1 czerwca i 1 października.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Przewodnikiem po programie oraz zapisami na stronie internetowej Funduszu.

Budżet

Grant pokrywa do 100% wydatków, z czego max. 15% mogą stanowić koszty zarządzania.

Granty powyżej 10.000 EUR będą dodatkowo audytowane.

Źródło: https://www.eurodesk.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 01.02.2022
Miejsce wydarzenia:
Organizator: International Visegrad Fund

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!