Future Leaders Exchange (FLEX)

Po wnikliwym procesie selekcji, uczniowie szkół średnich z 22 państw spędzają rok wymiany uczęszczając do amerykańskiej szkoły średniej i mieszkając z rodzinami goszczącymi, będącymi wolontariuszami.

Finansowany przez Departament Stanu USA, Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i 22 krajów Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą dobrowolnie przyjmującą ucznia przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju. Uczestnicy wracają do domu zmotywowani i zainspirowani, żeby dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami i pozytywnie wpływać na swój kraj i społeczność.

Kryteria rekrutacyjne na rok 2022/23

Aplikacja jest już otwarta! Wypełnij formularz do 15 października 2021.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.

Obywatelstwo

Osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX.

Wiek

Osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2004 a 15 lipca 2007 roku (osoby z niepełnoprawnościami: 15 lutego 2004 a 15 lipca 2007).

Szkoła

Osoba aplikująca powinna być uczniem 1, 2 lub 3 klasy liceum/technikum.

Znajomość j. angielskiego

Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.

Wyniki w nauce

Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.

Wiza

Osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

FLEX Program broszura PL

Informacja dla osób z niepełnosprawnosprawnościami

Aplikacje będą przyjmowane do 15 października.

Źródło: https://poland.americancouncils.org/flex-polish

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 15.10.2021
Miejsce wydarzenia: USA
Organizator: Fundacja American Councils for International Education

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!