Fundusze na infrastrukturę kultury i turystyki kulturowej

Informujemy, że w dniu 29 czerwca br. został ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucję Pośredniczącą dla VII Priorytetu FEnIKS) pierwszy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Alokacja na pierwszy nabór wniosków wynosi 400 mln PLN, kolejne nabory będą ogłaszane w 2024 i 2025 roku.

Kto może składać wnioski?

  • państwowe instytucje kultury,
  • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
  • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
  • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
  • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

  • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej można otrzymać wsparcie na:

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie,

2. Roboty budowlane,

3. Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (jako element projektu),

4. Prace w otoczeniu,

5. Zakup sprzętu lub wyposażenia,

6. Konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym),

7. Digitalizacja  zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line,

8. Działania informacyjno-promocyjne,

9. Przygotowanie projektu,

10. Zarządzanie projektem,

11. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,

12. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,

13. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,

14. Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.

 

Więcej informacji na ten temat

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.08.2023
Zakończenie wydarzenia: 29.09.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!