Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS

Stypendia

O stypendia z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS-ie) na autorskie projekty:

  • muzyczne (nowe kompozycje i nowe aranżacje – we wszystkich gatunkach muzycznych)
  • literackie (stworzenie nowego dzieła wierszem lub prozą, co dotyczy także reportaży, prac naukowych, przekładów)
  • teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia)
  • z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne)

Stypendia nie mogą być przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze.

Dotacje

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Przyznajemy je na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość. Szczególnie chętnie wspieramy działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.

Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:

  • honoraria autorskie i wykonawcze
  • koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu
  • działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych
  • nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze

Dotacje nie mogą służyć do opłacania licencji z tytułu praw autorskich.

Wniosek można też pobrać, wypełnić w komputerze i wydrukować (lub wydrukować i wypełnić ręcznie) i przysłać na adres: Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Do wniosku warto dodać pliki i linki szerzej opisujące projekt i działalność wnioskodawcy.

Tylko formularze w wersji papierowej wymagają odręcznego podpisu. Wnioski złożone przez stronę www nie muszą być podpisywane.

Informację o przyznaniu (lub nie) środków wyślemy mejlem lub pocztą na adres podany we wniosku. W czasie pandemii nie ma stałych terminów posiedzeń Zarządu FPT, ale staramy się, by rozpatrywanie wniosków odbywało się jak najsprawniej.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń: (22) 55 67 193 lub napisz: FPT@zaiks.org.pl

Źródło: https://zaiks.org.pl

Pliki do pobrania

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.01.2021
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stowarzyszenie Autor?w ZAiKS

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!