Fundusz Pomocy Pomagającym

Fundacja Batorego udostępnia Fundusz, którego celem jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej.

Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości do 30 000 zł, które przeznaczyć można na:

  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura i kryteria oceny wniosków

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym i oceniane przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145

Organizatorzy zapraszają darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Pomocy Pomagającym”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00

Źródło: https://www.batory.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.10.2021
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Batorego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!