Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – nabór ofert

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 w Priorytetach 1- 3.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych: od 18 sierpnia 2022 od godziny 16:00 r. do 12 września 2022 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać przez Generator Wniosków.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne. Szeroki zakres działań przewidzianych do objęcia wsparciem Programu służyć ma rozwojowi różnych form aktywności młodzieży w wielu formach organizacyjnych.

 

W Programie wyodrębniono trzy priorytety merytoryczne, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań:

Priorytet 1.: Aktywizacja młodzieży w samorządach

  • Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
  • Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

Priorytet 2.: Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym

Priorytet 3.: Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych

 

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tej edycji konkursu wynosi łącznie 30 mln zł.

Maksymalna roczna wartość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu, w ramach którego składana będzie oferta.

W Priorytecie 1 można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 2,1 mln zł w 2023 roku. W Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wysokości do 125 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 125 000 tys. zł w 2023 roku.

Dotacja w każdym ze wspomnianych wyżej Priorytetów może być udzielana na okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztę elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 w dni robocze w godzinach 10.00-15.00.

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 18.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 12.09.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Wolności

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!