Fundusz Innowacji kierowany przez uchodźców

Fundusz Innowacji prowadzony przez uchodźców wspiera innowacyjność wszystkich osób, które doświadczają przymusowego wysiedlenia. Dąży do przekształcenia ich udziału w świadczeniu pracy humanitarnej poprzez umieszczenie ich w centrum decyzji wpływających na ich życie oraz zapewnienie, że przewodzą identyfikacji potrzeb i projektowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Fundusz zapewnia holistyczny mechanizm wsparcia, łączący zasoby finansowe, mentoring i inną wiedzę fachową bezpośrednio z organizacjami kierowanymi przez osoby, które doświadczyły przymusowego wysiedlenia. Umożliwi im to zaprojektowanie nowych interwencji, które będą miały trwały pozytywny wpływ na ich społeczności.

O Funduszu

Organizacje kierowane przez uchodźców, przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców wnoszą znaczący wkład w rozwój swoich społeczności, ale stoją przed poważnymi wyzwaniami, które uniemożliwiają im dostęp do bezpośredniego i elastycznego finansowania.

Często są wykluczeni z istniejących sieci przedsiębiorców i innowatorów, co skutkuje słabym dostępem do wiedzy, informacji i zasobów, które mogą pomóc im zwiększyć ich wpływ.

Fundusz innowacyjny kierowany przez uchodźców proponuje fundamentalną zmianę w architekturze programu. Jest to podejście oddolne, w ramach którego organizacje kierowane przez osoby, które doświadczyły przymusowego wysiedlenia, otrzymują bezpośrednio znaczące zasoby finansowe i wsparcie wymagane do wdrażania innowacyjnych podejść.

Kto może złożyć wniosek?

Fundusz wspiera innowacje we wszystkich organizacjach kierowanych przez osoby, które doświadczyły przymusowego wysiedlenia, w tym uchodźców, osoby ubiegające się o azyl, osoby wewnętrznie przesiedlone, osoby powracające i bezpaństwowcy.

Wnioskodawcy zostaną poproszeni o zgłoszenie się jako zespół, zwykle w ramach istniejącej organizacji.

Fundusz przyjmuje wnioski zarówno od organizacji zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych.

Dodatkowa uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie osobom LGBTIQ+, organizacjom kierowanym przez kobiety, niepełnosprawnym i innym niedostatecznie reprezentowanym organizacjom wsparcia i zachęty do ubiegania się o członkostwo w Funduszu.

Fundusz przyjmuje obecnie wnioski od organizacji z następujących krajów pilotażowych: Demokratyczna Republika Konga, Ekwador, Egipt, Etiopia, Francja, Grecja, Włochy, Litwa, Malawi, Mali, Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Rwanda, Południe Afryka, Sudan, Tanzania i Uganda.

Co oferuje Fundusz?

Wybrane organizacje mogą liczyć na następujące wsparcie:

  1. Wsparcie finansowe na testowanie i rozwijanie pomysłów : organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50 000 USD na testowanie i wdrażanie swoich pomysłów.
  2. Wsparcie w zarządzaniu programami i projektami : Beneficjenci otrzymają pomoc od krajowych zespołów UNHCR w rozwiązywaniu problemów i ułatwianiu nawiązywania lokalnych kontaktów. To jeszcze bardziej poprawi pomyślną realizację i trwałość projektów.
  3. Wsparcie techniczne, wiedza specjalistyczna i coaching : Doradztwo specjalistyczne w oparciu o potrzeby od technologii po wsparcie prawne i innowacje.
  4. Wsparcie peer-to-peer : zespoły będą zachęcane do spotykania się, dzielenia się doświadczeniami, uczenia się od siebie nawzajem i odkrywania partnerstw.
  5. Inne wsparcie oparte na potrzebach każdego projektu : może to obejmować wsparcie organizacyjne, pomoc w zakresie trwałości i skali projektu, szkolenia na określone tematy, porady dotyczące modelu biznesowego oraz wsparcie w zakresie mediów i komunikacji.
  6. Nacisk na uczenie się : Fundusz pomoże stypendystom mierzyć wyniki, oceniać efekty ich inicjatyw i gromadzić informacje wspierające wzrost. Wnioskodawcy będą zachęcani do dokumentowania, dzielenia się i korzystania z odpowiedniej wiedzy. Dyskusja i refleksja ze społecznościami umożliwi uwzględnienie i odpowiedź na informacje zwrotne.

Jak złożyć wniosek?

Dział Innowacji prowadzi dwuetapowy proces selekcji w celu przesiewania aplikacji. Do złożenia pełnego wniosku zostaną zaproszone tylko zespoły z krótkiej listy.

W pierwszym etapie organizacje proszone są o wyrażenie zainteresowania w okresie od 17 czerwca do 17 lipca , przedstawiając krótki przegląd wyzwania, przed którym stoi zespół, oraz przewidywanego pomysłu lub rozwiązania.

Służba ds. innowacji przeanalizuje następnie te wnioski Zespoły z krótkiej listy zostaną o tym powiadomione i będą miały trzy tygodnie na złożenie pełnego wniosku. Otrzymają wsparcie od Biura ds. Innowacji i biur UNHCR w składaniu pełnych wniosków.

Aby przesłać wyrażenie zainteresowania, kliknij przycisk Aplikuj teraz.

Aplikuj teraz

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www-unhcr-org

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.07.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.06.2022
Zakończenie wydarzenia: 17.07.2022
Miejsce wydarzenia: Wybrane kraje
Organizator: UNHCR

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!