Fundacja BGK ogłasza nabór do programu Generacja 6.0

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców, na terenie Polski.

W ramach programu dofinansujemy 30 projektów na działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy finansowe, kursy językowe, warsztaty tematyczne (np. krawieckie), grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Ponadto, naszym celem jest poprawa sprawności ruchowej i ogólnej kondycji fizycznej seniorów oraz rozwój zainteresowań kulturalnych.

Kto może wziąć udział?

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, miasto, powiat),
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 6 000,00 zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.07.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 30.05.2023
Zakończenie wydarzenia: 07.09.2023
Miejsce wydarzenia: gminy do 25 tys. mieszkańców
Organizator: Fundacja BGK

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023
miejscowości do 20 000 mieszkańców
22.08.2023
- 17.11.2023
Cała Polska
18.09.2023
- 15.10.2023
Cała Polska
20.09.2023
- 18.10.2023
Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
21.09.2023
- 30.11.2023

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!