”Edukacja ekologiczna” – nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III w 2023 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna” Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025

Cel programu

 1. cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa;
 2. cele szczegółowe:
  1. upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  2. kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  3. aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  4. edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Nabór ciągły dotyczy wniosków o dotację

Temat

Kategoria

Tematyka szczegółowa Działanie (rodzaj przedsięwzięcia) Grupa celowa Beneficjent (Wnioskodawca) Zasięg Przewidywana liczba przedsięwzięć
do dofinansowania/ maksymalna kwota dotacji
oraz alokacja
Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do zwiększania świadomości ekologicznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, realizacji polityk: klimatycznej, ochrony środowiska, ekologicznej i energetycznej Polski oraz tworzenia/poprawy ekologicznych warunków życia Zgodnie z ust. 7.5

1) części programu priorytetowego

Zgodnie z ust. 7.5

pkt 1 a), 1 b) i 2 a)

1) części programu priorytetowego (do wyboru):

 

1 a) Programy aktywnej edukacji

1 b) Kampanie informacyjno – edukacyjne

2 a) Kampanie cross-mediowe

 

 

Grupy zawodowe, mające największy wpływ na środowisko, ogół społeczeństwa Zgodnie z ust. 7.4, 1) części programu priorytetowego

 

ogólnopolski Liczba przedsięwzięć do dofinansowania – do wyczerpania alokacji.

 

Alokacja:

Dotacja: 5 mln zł

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 23.05.2023 r. do 6.06.2023.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.06.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 23.05.2023
Zakończenie wydarzenia: 06.06.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!