Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej – konkurs grantowy IOM

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłasza ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) ze społeczności lokalnej i migranckiej.

Granty pokryją koszty wybranych w konkursie działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą odbywać się w szkołach lub we współpracy ze szkołami i organizowanych przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe. Konkurs grantowy był konsultowany z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 

Cele

Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego. Działania mogą obejmować między innymi zajęcia w szkołach, pikniki, zawody sportowe, gry miejskie, zajęcia teatralne, artystyczne, warsztaty rękodzieła. Działania zakładają udział zarówno dzieci ze społeczności lokalnej jak i migranckiej. Konkurs ma na celu wspieranie zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, jednocześnie angażując do dwustronnego procesu integracji społeczność lokalną.

 

Budżet

Budżet jednego grantu wynosi do 11 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Granty o wysokości do 11 000 PLN pokryją 100% kosztów wybranych w konkursie działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze społeczności lokalnej i migranckiej), które będą odbywać się w szkołach lub we współpracy ze szkołami. Działania i koszty muszą być realizowane i poniesione w całości na terenie Polski. Do działań mogą być również angażowani rodzice uczniów. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji działań będą każdorazowo określone w umowie pomiędzy IOM a wnioskodawcą. We wnioskowanej kwocie grantu można ująć także koszty administracyjne, personalne oraz koszty zakupu niezbędnego sprzętu. Jeden podmiot może aplikować o jeden grant.

 

Aplikowanie

Zestaw dokumentów potrzebnych do aplikowania dostępny jest na stronie internetowej: https://poland.iom.int/pl/zapytania-ofertowe.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Źródło: https://poland.iom.int/pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.11.2023
Zakończenie wydarzenia: 26.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!