Dotacje PNWM na wsparcie ukraińskich partnerów

Polsko-Niemieckia Współpraca Młodzieży uruchamia nowe formy wsparcia dla organizacji partnerskich w Ukrainie.

Pobyt indywidualny

Polscy i niemieccy partnerzy mogą zaprosić osoby ze swoich organizacji partnerskich w Ukrainie na indywidualny pobyt (do trzech miesięcy) w Polsce lub Niemczech. PNWM udzieli dofinansowania w kwocie do 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” na dzień i osobę (w Niemczech 30 euro + 10 euro) oraz znacząco zrefunduje koszty podróży. Program realizowany jest w ramach hospitacji – dla nauczycieli, pracowników stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji lub praktyk – dla osób poniżej 26 roku życia. Wniosek o dotację należy złożyć przez system OASE (rodzaj projektu: wymiana indywidualna / praktyki / hospitacja). Podczas wypełniania wniosku można podać partnerów projektu, załączyć program i opisać cele, ale treści te nie są niezbędne do złożenia wniosku.

Zaproszenie dla grup dzieci i młodzieży z Ukrainy 

Jeśli dzieciom i młodzieży z Ukrainy uda się dotrzeć do Polski lub Niemiec lub jeśli ich grupy są już w Polsce lub Niemczech, to PNWM może dofinansować ich pobyt do 28 dni. W spotkaniach tych mogą, lecz nie muszą, uczestniczyć grupy partnerskie z Niemiec i Polski. W przypadku zakwaterowania u rodzin dotacja wyniesie do 40 złotych + 15 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 12 euro + 5 euro) na dzień i osobę. W przypadku zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych lub placówkach kształceniowych wysokość stawki to do 90 złotych + 30 złotych „dodatku na czas pandemii” (w Niemczech 30 euro + 10 euro) na dzień i osobę. Dodatkowo można otrzymać także dofinansowanie dla pośrednika językowego i kosztów podróży.

Zostańmy w kontakcie 4×3 i 4×1

Jeśli polsko-niemieckie partnerstwo chciałoby wyrazić swoje poparcie dla pokoju i zorganizować akcję humanitarną lub społeczną (w ramach spotkania młodzieży lub w miejscu swojej siedziby), może ubiegać się o dofinansowanie kosztów projektu w kwocie do 3000 złotych lub 1000 euro. Więcej informacji

 

Prosimy o wyrozumiałość wobec faktu, że portal OASE nie jest jeszcze całkowicie dostosowany do tej zmiany, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które ułatwią Państwu złożenie wniosku. Link do dokumentu.

Źródło: https://pnwm.org

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 08.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 08.05.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Polsko-Niemieckia Współpraca Młodzieży

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!