Dofinansowanie wycieczek i zajęć edukacyjnych dla uczniów i przedszkolaków

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – to nowe propozycje Ministra Edukacji dla uczniów i przedszkolaków. W czerwcu br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów i różnego typu zajęć edukacyjnych, kulturalnych dla przedszkolaków.

„Podróże z klasą”

Ogłaszamy przedsięwzięcie ministra edukacji pn. „Podróże z klasą”. Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała dziś (29 maja br.) Komunikat Ministra Edukacji o ustanowieniu przedsięwzięcia.

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uwzględnienie w programie wycieczki wizyty w: muzeum, galerii sztuki, teatrze, operze, filharmonii, centrum nauki, skansenie lub innej instytucji kultury (zwane punktami edukacyjnymi). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli pojechać na wycieczki, w czasie których odwiedzą punkty edukacyjne wybrane przez organizatorów. Dofinansowanie obejmie m.in. transport, nocleg, wyżywienie i koszty biletów do punktów edukacyjnych związanych z kulturą takich jak muzea, galerie, teatry. W 2024 r. na ten cel MEN przeznacza 60 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca br. i potrwa do wyczerpania puli środków finansowych. Wniosek może złożyć organ prowadzący za pośrednictwem udostępnionego formularza pod adresem: https://ksdo.gov.pl/. O otrzymaniu środków zdecyduje kolejność złożenia prawidłowo wypełnionego formularza.

Jakie wycieczki krajowe będą finansowane?

Finansowane będą wyjazdy organizowane przez szkołę w terminie od września do 15 grudnia 2024 r., których program będzie obejmował:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej trzy punkty edukacyjne,
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – co najmniej czterech punktów edukacyjnych,
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej – co najmniej pięciu punktów edukacyjnych.

W ramach wycieczki należy zrealizować minimum jeden punkt edukacyjny danego dnia.

 

Obowiązkowe punkty edukacyjne w trakcie wycieczki szkolnej

Obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie: muzeum, galerii sztuki, teatru, opery, filharmonii, centrum nauki, skansenu czy innej instytucji kultury.

UWAGA! W przedsięwzięciu nie ma listy punktów edukacyjnych. Konkretne miejsce wybiera organizator wycieczki.

 

Kto może ubiegać się o dotację na zorganizowanie wycieczki szkolnej?

Środki finansowe, po złożeniu wniosku, otrzymają organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów w czterech grupach wiekowych:

 • I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
 • II grupa – klasy IV-VI ze szkół podstawowych,
 • III grupa – klasy VI-VIII ze szkół podstawowych,
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe.

 

Co można sfinansować z dotacji?

Ze środków z dotacji mogą być sfinansowane TYLKO koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

 

Kryteria dofinansowania wycieczki

Szkoła otrzyma finansowanie w wysokości nawet do 100 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:

 • wycieczkę dwudniową – do 20 tys. zł,
 • wycieczkę trzydniową – do 30 tys. zł,
 • wycieczkę czterodniową – do 40 tys. zł,
 • wycieczkę pięciodniową – do 50 tys. zł.

 

W przypadku pokrycia całkowitego kosztów wycieczki nie jest wymagany wkład własny.

Komunikat o ustanowieniu przedsięwzięcia, wzory wniosków, pełnomocnictw.

***

 

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nowy program ministra od 26 czerwca 2024 r.

„Kto ty jesteś? – Polak mały”  to nowy program Ministra Edukacji dla przedszkolaków. Komunikat Ministra Edukacji u ustanowieniu programu zostanie podpisany na początku czerwca, a nabór wniosków ruszy 26 czerwca br. i potrwa do 17 lipca 2024 r.

W ramach programu, zostaną przekazane środki finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O środki finansowe ubiegać mogą się organizacje harcerskie, instytuty badawcze, instytucje kultury oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

 

Program będzie podzielony na moduły tematyczne:

 1. Moduł 1 – ,,Odkrywcy świata”
 1. organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych;
 2. stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne;
 3.  tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM;
 4. organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata.
 1. Moduł 2 – „Kultura dla przedszkola”:
 1. organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej;
 2. organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci;
 3. współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci.
 1. Moduł 3 – „Bezpieczne przedszkolaki”:
 1. organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy;
 2. przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu;
 3. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym.
 1. Moduł 4 – „Świat w przedszkolu”:
 1. organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji;
 2. organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej;
 3. organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

 • ,,Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł
 • „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.07.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.06.2024
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!