Dofinansowanie w postaci grantów na wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce

Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. dolarów. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r.  Wnioski w tej edycji programu NOFO (#WAW-NOFO-FY23-01) można składać do 4 grudnia 2022 roku. 

KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, oraz media, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście.
 • Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. dolarów.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • W przypadku organizacji warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie numeru NCAGE i dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

 

WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Programy muszą być realizowane w świecie rzeczywistym, z bezpośrednim udziałem osób; w ramach obecnej edycji nie przewiduje się finansowania projektów wirtualnych.

Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 4 grudnia 2022 roku. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
  • Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://pl.usembassy.gov/pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.12.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 04.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 04.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ambasada i Konsulat USA

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!