Cyberbezpieczny Samorząd – wydłużenie terminu naboru

Nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” został wydłużony do dnia 30 listopada br.

Celem programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.Granty zostaną przyznane na zakup usług i środków technicznych służących zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa JST w obszarach: organizacji, kompetencji i technologii.

Podczas uroczystej inauguracji Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar zaznaczył, że projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest drugim etapem cyfryzacji samorządów w Polsce. Pierwszym z nich była „Cyfrowa Gmina”, z której niecałe 20% środków zostało przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo, zakupy sprzętowe oraz audyty. Analiza ich wyników pokazała ogromną skalę wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze samorządy.

Dyrektor podkreślił również, że doświadczenia z projektu „Cyfrowa Gmina” mają dwa wymiary wpływu: merytoryczny i organizacyjny. Dzięki zebranemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej oraz prześledzeniu całego procesu współpracy z samorządami udało się znacznie uprościć procedury aplikowania i rozliczania oraz opracować cały system wsparcia dla nowego projektu.

Konkurs będzie trwał do 30.11.2023 r. do godz. 16.00. O dofinansowanie mogą ubiegać się JST na poziomie gmin, powiatów i samorządów województw.

Szczegóły i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie: http://www.gov.pl/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

***

Pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad znajdziecie Państwo informację o zmianach w dokumentacji konkursowej dotyczących projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pn. “Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1079, ze zm.).

Zmiany zostały dokonane w szczególności w poniższym zakresie:

 • wydłużono termin na składanie wniosków konkursowych – nabór będzie trwał do 30.11.2023 do godziny 16:00;  
 • zaktualizowano par. 5 ust. 3 pkt. 15 Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie odwołania do Ustawy wdrożeniowej;
 • dostosowano zapisy Regulaminu Konkursu Grantowego w zakresie czasu na odpowiedź w systemie LSI zgodnie z funkcjonalnościami systemu, z dni roboczych na dni kalendarzowe;
 • dodano w Regulaminie Konkursu Grantowego informację, iż wniosek o zmianę kontekstu w systemie LSI można złożyć nie póżniej niż 7 dni przed planowanym zakończeniem naboru do konkursu;
 • zmodyfikowano wzór Umowy o powierzenie Grantu, w par. 2 ust. 7a doprecyzowano zapis dotyczący terminu wypłaty pierwszej transzy i przesłania Ankiety;
 • zmodyfikowano (doprecyzowano) opis wskaźników projektu w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Grantowego – Opis wskaźników projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
 • poprawiono oczywiste omyłki pisarskie/rachunkowe w dokumentacji konkursowej bez wpływu na zawartość merytoryczną.

  Informujemy również, że w najbliższym czasie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i NASK – Państwowy Instytut Badawczy zorganizują webinar, na którym będziecie mogli Państwo otrzymać i pogłębić wiedzę dotyczącą złożenia wniosku o przyznanie grantu i rozliczenia projektu.

  Dodatkowo dokonaliśmy aktualizacji w systemie LSI, która w konsekwencji usuwa z wniosków roboczych wpisane dane „miejsce realizacji projektu”. Poza tym w celu ponownego przeliczenia procentowego wartości dofinansowania, mogą pojawić w kwotach duże wartości liczbowe po przecinkach. Prosimy o sprawdzenie swoich wniosków roboczych i ponowne uzupełnienie danych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 30.11.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!