Building Bridges – rusza nabór wniosków na małe granty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:

  • ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności;
  • rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych;
  • wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
  • wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te projekty, których założenia wpisują się we wskazane powyżej cele. Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono w każdym z naborów po 400 tys. euro.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PLATFORMIE WITKAC

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://bb.frdl.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 15.03.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!