Building Bridges – małe granty

Celem konkursu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do:

  • ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, promocji Karty praw podstawowych oraz utrzymania i dalszego rozwoju społeczeństw demokratycznych, opartych na prawie i na praworządności;
  • rozwijania roli rzeczniczej i strażniczej organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • zwiększenia zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne i decyzyjne z udziałem władz lokalnych, regionalnych i krajowych;
  • wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach społeczeństwa obywatelskiego;
  • wypracowania mechanizmów, narzędzi lub metod działania, pozwalających na wzmacnianie sprawczości organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ich upodmiotowienia, jako aktywnych uczestników życia społecznego, mających wpływ na rzeczywistość.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko te projekty, których założenia wpisują się we wskazane powyżej cele.
Małe granty w wysokości od 10 000 do 20 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 miesięcy do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono w każdym z naborów po 400 tyś. euro.

1. Nabór wniosków trwa od 6 października 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku do godziny 12.00.

2. Decyzja o przyznaniu grantów zostanie opublikowana do 6 lutego 2024 roku.

Operator zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu w sytuacji dużej liczby wniosków do oceny.

3. Działania należy rozpocząć najwcześniej 1 marca 2024 roku.

W konkursie złożyć wniosek mogą:

  • stowarzyszenia, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.); z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych;
  • fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O granty nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;
  • związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

 

Projekt wspiera działania prowadzone przez Podmioty wymienione w punkcie 1 z terenu całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. Dodatkowe punkty strategiczne otrzymają Podmioty zarejestrowane w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://bb.frdl.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 06.10.2023
Zakończenie wydarzenia: 06.12.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRDL

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!