BioTech 2.0 Konferencja

RSP Ostoja Natury, Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Gmina Olsztynek zapraszają na BioTech 2.0.

Po pierwszym wydarzeniu z cyklu BioTech 2020, podczas którego przedstawione zostały nowoczesne procesy produkcji stosowane we współczesnym rolnictwie ekologicznym a także zdobycze technologiczne oraz naukowe wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa widzimy że wiedza o tym jak skutecznie prowadzić i zarządzać produkcją żywności wysokiej jakości jest bardzo pożądana i trudna do uzyskania. Naszym celem nieprzerwanie pozostaje popularyzacja oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie najnowszych technologii sektora rolniczego i produktów wysokiej jakości oraz rolnictwa regeneratywnego przy współpracy z czołowymi specjalistami z Polski i Europy.

Główne wydarzenie BioTech 2.0 odbędzie się 12 września w Olsztynku przy targowisku miejskim – ulica Kościuszki 6d i tak jak w zeszłym roku towarzyszyć mu będzie @biohubbazar.

Konferencja została podzielona na 3 bloki:
– Future of Farming (przyszłość rolnictwa)
– Regenerative Agricututre ( rolnictwo regeneratywne)
– Villages of Smart Rural 21 (prezentacje wiosek finalistów programu Smart Rural 21)
W tym roku formuła wydarzenia zostanie poszerzona o 2 dni warsztatów praktyczno-teoretycznych organizowanych w gospodarstwie ekologicznym Ostoja Natury 10 i 11 września.
Dzień 1 – From farm to Fork / Z pola na stół – organizacja krótkiego łańcucha dostaw w małym i średnim Gospodarstwie Ekologicznym
Dzień 2 – Regenerative Agriculture in the Making / Rolnictwo Regeneratywne w praktyce
BioTech 2.0 program na 12 Września
09:00-09:15
Otwarcie konferencji BioTech 2.0 – Damian Godziński, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie, Antoni Pawlicki; członek RSP Ostoja Natury
Przyszłość rolnictwa /Future of Farming :
09:15-09:45
„Green Deal” czym ma być Zielony Ład?/„Green Deal” what the Green Deal is supposed to be?
dr Andrzej Hałasiewicz; IRWIR PAN
09:45-10:15
Rola i miejsce Rolnictwa w 21 wieku w kontekście zmian geopolitycznych na świecie / The role and place of Agriculture in the 21st century in the context of geopolitical changes in the world.
dr Jacek Bartosiak; Strategy & Future
10:15-10:45
Przewaga rolnictwa ekologicznego nad konwencjonalnym / The advantage of organic farming over conventional farming
prof. dr hab. Ewa Solarska; Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10:45-11:15
Czy konopie to przyszłość budownictwa organicznego? Is hemp the future of organic construction?
dr inż. Przemysław Brzyski; Katedra Budownictwa Ogólnego Politechniki Lubelskiej
Rolnictwo Regeneratywne / Regenerative agriculture:
11:15-11:45
Proces pozyskania wysokiej jakości kompostu / The process of obtaining high-quality compost
Sławomir Gacka; Prezes Zarządu Probiotics Polska
11:45-12:15
Regeneratywny Wypas/ Regenerative grazing
Tomasz Jakiel; gospodarstwo Lubuskie Angusowo
12:15-12:45
Rolnictwo ekologiczne – z punktu widzenia naukowca, producenta, inspektora rolnictwa ekologicznego oraz konsumenta / Organic farming – from the point of view of a scientist, producer, organic farming inspector and consumer
dr hab. inż. prof. UWM Arkadiusz Stępień; Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa UWM w Olsztynie
12:45-13:15
Rolnictwo regeneratywne w praktyce/ Regenerative agriculture in the making
Piotr Ostaszewski; Prezes Zarządu RSP Ostoja Natury
13:15-13:45
Wyzwania w badaniach i rozwoju rolnictwa ekologicznego / Challenges in research and extension in organic farming
prof. dr agr. Knut Schmidtke; Dyrektor ds. badań, rozwoju i innowacji w Instytucie Badawczym Rolnictwa Ekologicznego w Szwajcarii
13:45-14:15 Występ Artystyczny MOK w Olsztynku
Wspieranie innowacji w Polsce i UE / Supporting innovation in Poland and the EU
14:15-14-35
Działanie „Współpraca” narzędziem do wielopodmiotowego wdrażania innowacji w Polskim sektorze rolno-spożywczym / The „Cooperation” as a tool for the multi-stakeholder implementation of innovations in the Polish agri-food sector.
dr inż. Aleksander Bomberski; krajowy broker innowacji, Zespół Innowacji w Rolnictwie CDR Warszawa, EUFRAS
14:35-15:05
Jakie „inteligentne” lekcje wyciągnęliśmy dzięki unijnemu projektowi Smart Rural 21? / What „smart” lessons we have learned through the EU’s Smart Rural 21 project?
Edina Ocsko – Dyrektor Grupy E40, koordynator programu Smart Rural 21
15:05-16:00
Prezentacja wiosek Smart Rular 21 -TBA
16:00 – 16:30
Prezentacja Książki: „You Can Farm” Joela Salatina – Wydawnictwo Regeneratywnie.pl
16:30-17:00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji BioTech 2.0 Damian Godziński, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie
Antonii Pawlicki; członek RSP Ostoja Natury Mirosław Stegienko; Burmistrz Olsztynka, Piotr Ostaszewski; Prezes Zarządu Ostoja Natury.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.09.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 10.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 12.09.2021
Miejsce wydarzenia: Olsztynek, BIOhub BAZAR
Organizator: RSP Ostoja Natury, Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Gmina Olsztynek

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!