Bezpłatne szkolenie wyjazdowe „Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw”

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza na szkolenie – wyjazd studyjny nt.:  „Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw”.

Szkolenie odbędzie się w terminie 29.08.2022 r.-02.09.2022 r. (województwo lubuskie, mazowieckie i lubelskie).

Szkolenie będzie realizowane na terenie województw: lubuskiego, mazowieckiego i lubelskiego w ramach operacji własnych SIR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych  rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie bioróżnorodności upraw stosowanych w ramach systemów agroleśnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie przy wykorzystaniu zjawiska allelopatii. Operacja ma również za zadanie ułatwienie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie agroleśnictwa. Zapoznają się z podstawowymi metodami upraw agroleśnych i ich podziałem. Uczestnicy będą  mieli możliwość spotkania się z właścicielami gospodarstw, którzy zapoznają ich ze specyfiką swoich gospodarstw oraz wezmą udział w warsztatach polowych i praktycznych. Zapoznają się z zasadami projektowania agroleśnego systemu alejowego w celu zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych i ekologicznych, poznają metody rolnictwa regeneratywnego, doboru gatunków do siedliska, przygotowania stanowiska glebowego, zwiększenia poj. wodnej pola oraz ilości węgla w glebie, zasady projektowania upraw alejowych. Celem jest również zapoznanie uczestników z platformą zarządzającą produkcją w gospodarstwie w oparciu o zrealizowany projekt. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie przykładowego planu założenia uprawy agroleśnej.

Szkolenie jest finansowane w ramach operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2022 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie” i jest bezpłatne dla uczestników. 

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem:

https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej:

https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 24.08.2022 r.   

Opiekę merytoryczną sprawuje: 

Przemysław Lecyk, tel. 61 648 62 02 e-mail: p.lecyk@cdr.gov.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji i organizacji:

Agnieszka Nowicka-Czerny, tel. 61 6486 218 e-mail: a.nowicka@cdr.gov.pl

Źródło: https://www.cdr.gov.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 29.08.2022
Zakończenie wydarzenia: 02.09.2022
Miejsce wydarzenia: Woj. mazowieckie, lubuskie, lubelskie
Organizator: CDR w Brwinowie, O/Poznań

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!