Bat Grants pomogą chronić nietoperze

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym na działania chroniące istniejące i potencjalne stanowiska nietoperzy, planowane do realizacji w południowej Polsce (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie), które przyczynią się do ochrony wybranych gatunków nietoperzy i ich siedlisk.

Przedsięwzięcia w ramach Bat Grants muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu LIFE+ Podkowiec Towers, w szczególności dotyczyć ochrony co najmniej jednego z gatunków objętych projektem. W Polsce są to podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży i mopek zachodni. Regranting przyczyni się również do lepszego poznania instrumentu finansowego LIFE oraz sposobów ochrony nietoperzy.

W zakładce Bat Grants zainteresowani znajdą dokumenty dotyczące pierwszej edycji konkursu, takie jak szczegółowy regulamin, wskazówki i formularze. Granty mogą uzyskać dofinansowanie do 44 000 zł. Do składania wniosków w pierwszym naborze zapraszamy organizacje pozarządowe do 24 kwietnia 2023.

Kluczowym wymogiem jest, aby planowane działania wspierały populacje gatunków nietoperzy objętych projektem LIFE+ Podkowiec Towers.

Program Bat Grants powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ramach projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427)  i finansowany jest ze środków Programu LIFE. Jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej wspierający wyłącznie ochronę środowiska. 

Źródło: https://lifepodkowiectowers.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.04.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.02.2023
Zakończenie wydarzenia: 24.04.2023
Miejsce wydarzenia: Polska południowa
Organizator: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!