Badanie możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich

Wychodząc na przeciw potrzebom komunikowanym przez środowiska społeczne z obszarów wiejskich (m.in. rolników, przetwórców), Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) podjęło się realizacji badania dotyczącego możliwości poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich.

W świetle wyzwań związanych m.in. z regulacjami prawnymi czy otoczeniem międzynarodowym, kluczowa jest maksymalizacja niezależności energetycznej obszarów wiejskich i przedsiębiorstw z nimi związanych, a także racjonalizacja zużycia energii i ciepła. Oszacowanie możliwości optymalnego zużycia energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności to dzisiaj fundamentalny element budowania przewagi naszego rolnictwa.

Obszary wiejskie to ponad 93% terytorium Polski i około 40% ludności kraju. Obszary te w dużym stopniu związane są z produkcją oraz przetwórstwem żywności, dlatego wiedza zarówno o energochłonności gospodarstw rolnych jak i procesów produkcyjnych jest niezwykle istotna dla planowania dalszego rozwoju rolnictwa i wzrostu jego konkurencyjności” – zaznacza Jakub Włodarczyk, ekspert Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, VIVERNO Sp. z o.o..

„Potrzebę takich badań, zgłaszało bardzo wiele organizacji branżowych, skupiających rolników, zakłady przetwórcze i podmioty działające na obszarach wiejskich, dlatego też nasza inicjatywa spotkała się bardzo dobrym przyjęciem ze strony Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Pana Henryka Kowalczyka” – dodaje Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

„Jesteśmy przekonani, że poprzez badania uda nam się wskazać te obszary, których optymalizacja przyniesie maksymalizację efektów modernizacyjnych. Doskonale wiemy już, że takie modernizacje będą musiały następować, nie tylko w świetle wymogów UE, ale również rosnącej świadomości konsumentów. Celem naszym jest także podkreślenie, że wynikające z badań obszary modernizacyjne (m.in. termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, linie technologiczne) powinny być wspierane finansowo zarówno poprzez środki krajowe jak i UE, co pozwoli na skuteczne obniżenie energochłonności oraz kosztów operacyjnych, wpływając pozytywnie na poprawę konkurencyjności” – zakończył Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Badanie realizowane będzie we współpracy statutowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego z ekspertami SGGW oraz VIVERNO Sp. z o.o.

Badanie w ramach projektu:


 Udział w badaniu ma charakter anonimowy

Informacje szczegółowe zawarte będą w komunikatach przewodnich kierowanych do poszczególnych organizacji. Zapraszamy.

 

KONTAKT

Rafał Czaja

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności 
im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Wiejska 17/14
00-480 Warszawa
tel. 601 313 989
mail: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

PATRONAT

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.08.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stow. im. prof. Żmijewskiego, eksperci SGGW oraz VIVERNO Sp. z o.o.

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!