ARiMR zaprasza do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka…Rękodzieło to jest gratka”

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 2 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 1,5 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł).

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs trwa od 3 lipca 2023 r. do 29 września 2023 r.

  1. Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 165, 1240)
  2. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).
  3. Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.
  4. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).
  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w regulaminie dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Zgłoszenia oceniane będą pod względem:

  • jakości i estetyki,
  • oryginalności,
  • wykorzystania materiałów naturalnych przy tworzeniu pracy,
  • możliwości dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 13 października 2023 r. na stronie internetowej: www.gov.pl/web/arimr.

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanej w 2021 roku wzięło udział 291 kół gospodyń wiejskich. Zwyciężyło KGW Jarzębina, które otrzymało m.in. lodówkę oraz kuchnię gazową. Drugie miejsce zajęło KGW Giedlarowa. W ręce Pań trafiły ekspres do kawy i dwa parowary. Trzecie miejsce przypadło w udziale KGW Brzeźno, Panie otrzymały bemar elektryczny i gofrownic. ARiMR wyróżniło 27 kół gospodyń wiejskich, którym przekazano m.in. lodówki turystyczne oraz gofrownice.

Informacja o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu.

W drugiej edycji konkursu zorganizowanej w 2022 roku otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń od kół  gospodyń wiejskich z całej Polski. Zwyciężyło KGW w Łopienniku Dolnym Kolonia, drugie miejsce zajęło KGW w Zdowie ,,Borowianki”, a na ostatnim stopniu podium uplasowało się KGW w Radzewicach. Wszystkie koła, zgodnie z życzeniem, otrzymały bony oraz karty podarunkowe do wykorzystania m.in. w sieci sklepów ze sprzętami RTV i AGD. W drugiej edycji konkursu ARiMR przyznało w sumie 35 wyróżnień, którym przekazano zestawy gadżetów promocyjnych z logo Agencji.

Informacja o rozstrzygnięciu drugiej edycji konkursu.

Materiały


REGULAMIN​_Kubek​_dzbanek​_czy​_makatka.pdf 0.20MB

ZALACZNIK​_NR​_1​_FORMULARZ​_ZGLOSZENIOWY​_KGW

ZALACZNIK​_NR​_11​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO​_KGW

ZALACZNIK​_NR​_12​_DO​_FORMULARZA​_ZGLOSZENIOWEGO​_KGW

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.09.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 13.10.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: ARiMR

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!