Aktywni Obywatele – ruszył nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne

W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Nabór organizowany jest przez Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

W ramach naboru można składać wnioski na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
Ukrainy.

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

Na co można pozyskać środki?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie:

– stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
– job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
– innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

 

Finansowanie inicjatywy może wynosić:

do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy. Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

Nabór wniosków

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich:

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK.

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

 

Więcej informacji o naborze.

 

Webinarium informacyjne

9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00 odbędzie się webinarium informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych składaniem wniosków w naborze.

Więcej informacji o webinarium.

***

Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Ich łączny budżet to 59,2 mln euro.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 23.01.2023
Zakończenie wydarzenia: 30.04.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRDL, FED, FRSI

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!