Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – nabór na projekty interwencyjne

Nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne wystartował 7 września 2021 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

W ramach naboru wniosków na projekty interwencyjne priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:

       w obszarze 1:

 1. Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami.
 2. Działania wspierające osoby LGBT+.
 3. Działania antydyskryminacyjne.

  w obszarze 2:

 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

  w obszarze 3:

 5. Działalność strażnicza.
 6. Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

Wniosek otrzyma dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad konkursu przed II turą naboru.

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

 1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
 2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
 3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do do 23.12.2021);
 4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).

WIĘCEJ INFORMACJI I DOKUMENTY DO POBRANIA

Źródło: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 07.09.2021
Zakończenie wydarzenia: 30.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!