2. konkurs tematyczny Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Złóż wniosek i zdobądź grant w 2. konkursie tematycznym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

 

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

 

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie:  https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

 

Termin ogłoszenia wyników:

  • oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
  • oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia.

 

Sprawdź, jakie materiały i wydarzenia edukacyjne pomogą Ci w zdobyciu wiedzy i informacji przydatnych do przygotowania dobrego wniosku.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 25.03.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRDL, FED, FRSI

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!