Kierunek Sukces – startuje II edycja programu

Kierunek Sukces to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

Nabór projektów w II edycji trwa do 31 stycznia 2024.


​Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

 

Każdy człowiek, na różnych etapach swojego życia musi podejmować decyzje związane z własnymi finansami. Młodzi ludzie mierzą się z decyzjami dotyczącymi gospodarowania i inwestowania własnych środków finansowych, planowaniu własnego budżetu. Wielu młodych nie potrafi racjonalnie gospodarować własnymi zasobami, planować wydatków oraz przewidywać konsekwencji związanych z podejmowanymi decyzjami.

Program „Kierunek Sukces” ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do:

 • Podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
 • Kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
 • Rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
 • Rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
 • Doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

 

 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), na warsztaty/szkolenia/spotkania edukacyjne realizowane w czasie Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
 • koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);

 

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.12.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Empiria i Wiedza

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!