Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja został ogłoszony!

Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zapraszają do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64  EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu:

Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR).

Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR).

Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).

Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: https://generator.plru.eu/plruGenerator w terminie od 16.04.2018 r. do 16.07.2018 r. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Federacji Rosyjskiej.

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 EUR, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 000 EUR.

Możliwe do uzyskania dofinansowanie to maksymalnie 90% wartości projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Projekty mogą mieć charakter infrastrukturalny, inwestycyjny lub miękki.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod linkiem: http://plru.eu/en/pages/41

Źródło: http://www.plru.eu/

 

Najnowsze