Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprzedaż żywności przez rolnika. Nowe uregulowania prawne

Od nowego roku wejdzie w życie szereg przepisów wprowadzających bezpośrednią sprzedaż od rolnika przetworzonych produktów zwierzęcych i roślinnych. Przetwórstwo ma obywać się własnymi siłami i metodami nieprzemysłowymi. Jest to odpowiedź na apele rolników o zapewnienie im równych szans w zakresie sprzedaży ich produktów z innymi rolnikami z UE. Nowelizacja jest również odpowiedzią na zwiększony popyt na produkty pochodzące prosto od rolnika, bez długiego łańcucha dostaw i pośredników.

Nowe rozwiązania pozwolą poszerzyć działalność rolnika i jego rodziny o przetwórstwo, którego podstawą będą produkty pochodzące z własnej uprawy lub hodowli. Ustawa wprowadza pojęcie rolniczego handlu detalicznego, którego nie było do tej pory na gruncie prawa polskiego. W ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadzono zapis, że rolniczy handel detaliczny to zbywanie konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.


Co rolnik może produkować?

Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanych zmian nowelizacja ma umożliwiać rolnikom produkcję jak najszerszego asortymentu żywności:

- mięsa pochodzącego od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni;

- produktów mięsnych np. pasztetów, szynek, kiełbasy;

- produktów mlecznych np. sera, masła;

- produktów złożonych np. gołąbków, naleśników, ciast, pierogów z mięsem;

- przetworów z owoców np. dżemów, soków, syropów;

- przetworów z warzyw np. marynat, kiszonek i soków warzywnych;

- pieczywa;

- wyrobów cukierniczych;

- niemięsnych wyrobów garmażeryjnych np. pierogów z serem, kopytek, klusek śląskich, knedli z owocami, placków ziemniaczanych.


Sprzedaż zwolniona do 20 tys. zł rocznie

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody ze sprzedaży takich produktów będą zwolnione z podatku pod pewnymi warunkami.

  • Sprzedaż nie może być wykonywana na rzecz osób prawnych lub fizycznych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Odbiorcą ma być osoba fizyczna, czyli konsument końcowy.

  • Przetwarzanie produktów rolnych może być wykonywane jedynie przez rolnika i członków jego rodziny, nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło.

  • Sprzedaż ma odbywać się w miejscu wytworzenia lub miejscu przeznaczonym do prowadzenia handlu np. na targowiskach.

  • Koniecznym warunkiem jest również prowadzenie ewidencji sprzedaży zawierającej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów.

  • Ewidencja ma być prowadzona odrębnie na każdy rok i musi być dostępna w miejscu sprzedaży.

  • Ponadto ilość produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli czy chowu użytych do produkcji danego produktu ma stanowić, co najmniej 50% tego produktu (z wyłączeniem wody).

Zwolnienie obowiązuje do kwoty 20 tyś. zł rocznie. Przychód przekraczający tą kwotę może rolnik opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%.

Miejsce sprzedaży musi zostać odpowiednio oznaczone napisem „rolniczy handel detaliczny”, imieniem i nazwiskiem albo nazwą i siedzibą podmiotu prowadzącego handel, adresem miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym podmiotu.

 

Nadzór nad przetwórstwem

W ustawie o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wykreślono wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy do sprzedaży artykułów rolno – spożywczych dokonywanych przez ich producentów w gospodarstwie bezpośrednio konsumentom finalnym. Oznacza to, że jakość produktów sprzedawanych w ramach rolniczej sprzedaży detalicznej podlegać będzie kontrolom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegać będzie nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie uprawniona do kontrolowania żywności pochodzenia niezwierzęcego. Inspekcja Weterynaryjna będzie sprawowała nadzór nad właściwą jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Rolniczy handel detaliczny nie może być dokonywany przez pośrednika, z wyjątkiem sprzedaży takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji żywności.


Limity sprzedaży na etapie konsultacji

Zgodnie z ustawą wprowadzone zostaną limity ograniczające rozmiar rolniczego handlu detalicznego. Projekt tego rozporządzenia jest właśnie na etapie konsultacji i zawiera następujące limity: soki owocowe 6667 litrów, dżemy – 3333 kg, owoce suszone – 1600 kg, soki warzywne 10000 litrów, pierogi 2000 kg, knedle z owocami 2857 kg, jaja od drobiu 148148 szt. To tylko przykładowe dane, więcej informacji można uzyskać tutaj.

Projektowane rozporządzenie określa również sposób dokumentowania sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dokumentacja taka musi być prowadzona odrębnie na każdy rok i przechowywana przez rok. Rejestr takiej sprzedaży ma zawierać nr kolejny zapisu, datę sprzedaży a także ilość i rodzaj sprzedawanej żywności.

Opracowanie: Barbara Chrzanowska

***

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961).

***

Artykuł nie ma charakteru porady prawnej, a jest jedynie informacją.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx