Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowęChcesz zalegalizować już wybudowany obiekt budowlany lub taki, który jeszcze jest w budowie bez decyzji o pozwoleniu na budowę? Musisz uzyskać decyzję legalizacyjną. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto dokonuje legalizacji 

Roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, można prowadzić na podstawie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli jednak obiekt budowlany wybudowano lub jest budowany bez pozwolenia na budowę, możesz dokonać jego legalizacji we właściwym organie nadzoru budowlanego.

Zobacz jakie budowy lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę.

Postępowanie legalizacyjne prowadzone jest z urzędu, po stwierdzeniu przez nadzór budowlany budowy lub wybudowania obiektu budowlanego bez zgłoszenia w wyniku:

 • własnych ustaleń
 • złożenia przez zainteresowanego wniosku o legalizację
 • złożenia przez osoby postronne czy też inne organy (na przykład organu architektoniczno-budowlane) zawiadomienia o podejrzeniu dokonania samowoli budowlanej.

Kiedy obiekt budowany lub wybudowany bez pozwolenia można zalegalizować

Obiekt budowlany wybudowany lub budowany bez wymaganego pozwolenia na budowę może zostać zalegalizowany przez organ nadzoru budowlanego, pod warunkiem że:

 • jest zgodny z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (czyli zgodny z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku, kiedy nie ma wyżej wymienionego planu)
 • nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym jego doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem

Jakie decyzje mogą być wydane w postępowaniu legalizacyjnym  

W wyniku pozytywnie zakończonej procedury legalizacyjnej inwestor lub właściciel nieruchomości  otrzymuje:

 • decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego - w przypadku zakończenia budowy 
 • decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót - kiedy budowa jest w toku.

Te decyzje nakładają na inwestora lub wnioskodawcę obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W przypadku wydania decyzji o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego musi jej dokonać na swój koszt.

Jeżeli od zakończenia budowy minęło co najmniej 20 lat, legalizacja projektu budowlanego może nastąpić w procesie legalizacji uproszczonej.

Sankcje za budowanie bez zezwolenia 

Prowadzenie prac budowlanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę jest przestępstwem karnym podlegającym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Późniejsza legalizacja obiektu, czy nawet jego rozbiórka nie zwalnia od odpowiedzialności karnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeżeli urząd prowadzi postępowanie w związku z własnymi ustaleniami lub wniosek złożyły osoby postronne, to ty wniosek o legalizację samowoli budowlanej złóż w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy (swój wniosek możesz wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji). Jeżeli wniosłeś zażalenie na postanowienie o wstrzymaniu budowy, termin 30 dni na wniesienie wniosku o legalizację, biegnie od dnia od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

Ważne! Jeżeli będziesz kontynuować prace budowlane mimo wydanego postanowienia o wstrzymaniu budowy otrzymasz decyzję o rozbiórce.

Jeśli urząd nie prowadzi postępowania i nie otrzymałeś postanowienia o wstrzymaniu budowy, to wniosek możesz złożyć z własnej inicjatywy, w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie legalizacyjne tych obiektów budowlanych, dla których pozwolenie na budowę wydaje w pierwszej instancji starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie legalizacyjne, jeżeli pozwolenie na budowę powinno być wydane przez wojewodę.

Co zrobić krok po kroku

Źródło: https://www.biznes.gov.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx