Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rusza konkurs "Szkoła dla Innowatora"

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie na realizację pilotażu Programu Szkoła dla innowatora. Nabór jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Programu Inteligentny Rozwój. Aplikacje można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Czym jest "Szkoła dla innowatora"?

Projekt „Szkoła dla innowatora” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wypracowanie  i przetestowanie w mikroskali rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie.
Pilotaż zostanie przeprowadzony w 20 szkołach podstawowych, w których zostanie wdrożony system nauczania kompetencji proinnowacyjnych w oparciu o narzędzia i metody opracowane w ramach projektu. 

Czas trwania pilotażu

Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi poprzez zatwierdzenie listy rankingowej aplikacji ocenionych w ramach naboru. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 20 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji. 

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w wersji elektronicznej (skan dokumentacji zapisanej w formacje PDF) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może składać wnioski?

Instytucja (osoba prawna), której celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Grantobiorcą – operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu,
 • koszty związane ze świadczeniem usług zleconych trenerom, doradcom metodycznym i innym ekspertom zewnętrznym,
 • podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację Zadania
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, używanych do realizacji Zadania
 • koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań
 • koszty opracowania, publikacji i dystrybucji materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych
 • zakup lub wynajem sprzętu, aparatury, mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu, oraz koszty niezbędnych prac instalacyjnych i dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów obejmujących elementy przyczyniające się do rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, wizyt w firmach innowacyjnych i jednostkach naukowych, spotkań z wynalazcami, itp.
 • koszty działań ewaluacyjnych, w tym przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia wywiadów itd.,
 • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie, koszty wynajmu lub utrzymania powierzchni biurowej w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania),
 • działania informacyjno-promocyjne.                                                   

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to maksymalnie 10 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu.

Uwaga! Zaktualizowano dwa załączniki:

1) w zał. 1 do regulaminu – wzór aplikacji – dokonano niewielkich korekt o charakterze porządkowo-edycyjnym,

2) w zał. 3 do regulaminu – założenia projektu – wprowadzono korektę we wskaźniku dot. alokacji liczby godzin szkoleń/warsztatów dla nauczycieli pomiędzy Etap I i II realizacji projektu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „pytanie – 2.4.1 PO IR, Szkoła dla innowatora”.

Niezbędne dokumenty

Źródło: https://www.gov.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx