Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyrównywanie szans edukacyjnych

...czyli skok na kasę w województwie kujawsko-pomorskim

Wyrównywanie szans edukacyjnych,

czyli skok na kasę w województwie kujawsko-pomorskim

 

Dla wielu uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pierwsze miesiące nowego roku szkolnego będą bardzo atrakcyjne. A wszystko to dzięki nauczycielom, dyrektorom szkół, organizacjom pozarządowym i samorządom. Dla nich pierwsze tygodnie wakacji były okresem wytężonej pracy, po to by opracować projekty i wnioski do konkursu grantowego.  Niektórzy pisali je nawet po kilka godzin dziennie.

Jak to się zaczęło?

13 czerwca 2007 r., na tydzień przed końcem roku szkolnego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił konkurs na regionalne i lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. Działanie to wynikało z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja  jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, ustalonego uchwałą Nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007r.

Cele i zadania programu, czyli po co ten program?

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które:

·  umożliwiają rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w szkołach i placówkach oświatowych,

·  zaspokajają potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu,

·   kształtują pozytywne postawy obywatelskie dzieci i młodzieży,

·  są szansą uzupełnienia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych i kluczowych umiejętności

oraz

·  przeciwdziałają bezradności i bierności społecznej,

·  kształtują aktywne postawy obywatelskie.

Celem programu jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji do podejmowania działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zadanie to, zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów, realizowane powinno być poprzez:

1)  uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci;

2)  opracowanie i wdrożenie regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania
szans  edukacyjnych  skoncentrowanych na podwyższaniu jakości  funkcjonowania
systemu  oświaty  przez  wprowadzenie  rozwiązań  zwiększających  efektywność
kształcenia i wychowania;

3)  dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy;

4)  wdrożenie nowego modelu pracy  z uczniem  skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających zatrudnienie w przyszłości;

5)  zapobieganie przerwaniu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
i ukończeniu edukacji na niższym poziomie kształcenia;

6)  wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego;

7)  zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
ferii letnich;

8)  przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji do opracowywania i realizacji programów edukacyjnych i aplikowania o środki UE.

Beneficjenci programu, czyli dla kogo to wszystko?

Beneficjenci programu są jednostki samorządu terytorialnego /gminy, powiaty/ oraz organizacje pozarządowe.

Beneficjentami ostatecznymi programu, czyli osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przerwaniem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz ukończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia, pochodzących z terenów wiejskich.

Wybór beneficjentów nie jest przypadkowy. Dzieci i młodzież z ubogich i patologicznych środowisk potrzebują wsparcia w prawidłowym rozwoju, wsparcia którego z powodu niewydolności wychowawczej i problemów ekonomicznych nie otrzymują od swojej rodziny. Wyrównywanie szans edukacyjnych musi odbywać się na wszystkich etapach kształcenia i jednoczesnie wielu płaszczyznach.

Kto będzie wyrównywał szanse edukacyjne, komu udał się skok?

Wnioski konkursowe składane w województwie kujawsko-pomorskim musiały uwzględniać założenia programu rządowego.

Do konkursu zgłoszonych zostało 117 projektów. O środki aplikowało 101  jednostek samorządu terytorialnego, czyli ponad 60% spośród funkconujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie wzięło udział jedynie 14 organizacji pozarządowych. Niestety aż 50 wniosków grantowych, czyli blisko połowa, nie spełniło wymogów formalnych. W tym 5 projektów składanych przez powiaty, 13 projektów organizacji pozarządowych /zaledwie jeden wniosek spełniał wymagania formalne!/ i aż 30 składanych przez gminy. Podstawowe błędy popełnione przez wnioskodawców to w wypadku organizacji pozarządowych brak dokumentów /KRK, KRS, porozumienie z jednostką samorządu terytorialnego/, a w wypadku samorządów brak wysokości nakładów na oświatę /druk Rb 28/, błędy w kalkulacji, czy brak pieczątki na wniosku.

Spośród 67 podmiotów spełniających wymagania formalne 48 zakwalifikowanych zostało do dotacji, w tym zaledwie jedna organizacja pozarządowa, 42 gminy i 5 powiatów. 19 projektów nie spełniło wymagań merytorycznych. Najniższy z przyznanych grantów to 9 000 zł, najwyższy to 623 383 zł.

Łączna kwota przyznanych dotacji to: 4 290 409,00 zł. Jednak faktyczny koszt programu będzie znacznie wyższy. Dotacja przyznana przez wojewodę to 70% środków niezbędnych do realizacji programu, pozostałe 30% środków stanowią środki własne realizatorów. Można więc przyjąć, że łączny koszt programu w województwie kujawsko-pomorskim zamknie się kwotą nie niższą niż 6 129 156, 00 zł.  

Skok się udał i co dalej?

Z działań organizowanych w ramach programu skorzystają przede wszystkim dzieci z rodzin o niskich dochodach i rodzin patologicznych, które objęte są już pomocą ośrodków pomocy społecznej.

Z dotacji na wyrównywanie szans zostaną sfinansowane koszty wycieczek, dodatkowych zajęć: kompensacyjno-wyrównawczych, sportowych, artystycznych, językowych. Szkoły i placówki oświatowe będą mogły zakupić materiały do zajęć, pokryć koszty wynajęcia sal, opłacić dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i instruktorów, czy wesprzeć stypendiami najzdolniejszych. To poważne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Na realizację programu mają zaledwie 4 miesiące.

cdn.

Bibliografia:

1.  http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/

2.  http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/

3.  http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/KO%20komunikaty%20ogloszenia/wyrownywanie%20szans/uchwala_240407.pdf

4.  UCHWAŁA Nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/uchwala_240407.pdf

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx