Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wykorzystajmy te miliardy

W latach 2007 - 2013 Polska ma otrzymać 13,2 mld EUR
Wykorzystajmy te miliardy

 

   

W latach 2007 - 2013  Polska ma otrzymać 13,2 mld EUR (w cenach bieżących), co stanowi 17 proc. unijnego budżetu na rozwój obszarów wiejskich. W sumie, z publicznych środków unijnych i krajowych, PROW  może wykorzystać 15,3 mld EUR.

W ramach Programu Wieloletniego (2005 - 2009), w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, dr Janusz Rowiński przedstawił

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Autor jest wybitnym znawcą nie tylko ekonomiki rolnictwa, ale też zależności rozwoju polskiego rolnictwa od  UE i współpracy z  krajami Wspólnoty.

W badaniach przyjęto założenie, że lata 2007 - 2013 będą ostatnim okresem, w którym Unia Europejska przeznacza duże środki na rozwój rolnictwa, handlu hurtowego i przemysłu spożywczego. Stąd jej budżet na najbliższe 7 lat może być ostatnią szansą wykorzystania dużych dotacji unijnych na rozwój polskiej gospodarki żywnościowej. W badaniu założono również, że w kolejnym okresie budżetowym, po roku 2013, na ochronę środowiska przeznaczone będą o wiele wyższe środki niż obecnie.

Nadal nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości Wspólna Polityka Rolna, a dyskusja o jej kształcie zapowiedziana na rok 2008 z pewnością odsłoni dalsze konflikty krajów UE w tej sprawie. Prawdopodobnie przeciwnikom obecnej WPR uda się przeforsować cześć swoich obecnych postulatów, a to oznacza, że część rolna budżetu będzie znacznie niższa od obecnej.

Jeśli założymy, że polskie rolnictwo jest opóźnione w stosunku do starych krajów UE o co najmniej 20 lat, to nawet sprawna modernizacja i restrukturyzacja w najbliższych kilku latach nie zmniejszy tego dystansu.

 

Środki z EFRROW, którymi będą dysponować poszczególne państwa członkowskie w okresie 2007-2013 w przeliczeniu na 1 ha UR i 1 pracującego w rolnictwie.

 

Państwo Kwota W przeliczeniu

na 1 ha UR

na 1pracującego

Austria

3 911,5

1 201

21 610

Belgia

418,6

300

4 550

Czechy

2 815,5

775

1 353

Cypr

162,5

1 042

9 560

Dania

444,7

166

4 941

Estonia

714,7

898

21 656

Finlandia

2 079,9

926

17 478

Francja

6 442,0

232

6 676

Grecja

3 707,3

934

6 802

Hiszpania

7 213,9

278

7 369

Holandia

486,5

242

1 900

Irlandia

2 339,9

535

19 999

Litwa

1 743,4

700   

7 419

Luksemburg

90,0

703

22 510

Łotwa

1 041,1

699

7 712

Malta

76,6

6 967

25 544

Niemcy

8 112,5

478

9 716

Polska

13 230,0

917

5 491

Portugalia

3 929,3

1 054

6 348

Słowacja

1 969,4

921

18 068

Słowenia

900,3

1 852

9 786

Szwecja

1 825,6

584

17 062

Węgry

3 805,8

875

18 565

Wielka Brytania

1 909,6

119

5 379

Włochy

8 292,0

632

8 793

Ogółem

77 662,8

498

8 046

 

 

Polski „PROW 2013”

 

Rozporządzenie Rady RR 1698/2005 narzuca wszystkim członkom Wspólnoty  jednolitą strukturę Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Składa się ona z 3 osi podstawowych:

- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa,

- poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

- jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie działalności rolniczej,

oraz czwartej osi dodatkowej LEADER.

 

Ważnym elementem „PROW - 2013” jest wyraźnie widoczny, chociaż niewymieniony jako cel, socjalny charakter programu. Programy wspierające rozwój obszarów wiejskich są dużym wsparciem niektórych, wiejskich grup społecznych, wpływają na poprawę ich sytuacji ekonomicznej i życiowej.

W rozporządzeniu 1698 wymieniono 38 możliwych działań, z których każde państwo członkowskie może zbudować własny program rozwoju obszarów wiejskich.

W polskim PROW znalazły się, w wyniku łagodnej selekcji, 24 działania, przy czym najwięcej środków przeznaczono na poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa.

 

Swoboda programujących polski PROW była w dużym stopniu ograniczona tzw. zobowiązaniami sztywnymi, wynoszącymi blisko 40 proc. środków, a wynikającymi z wcześniejszych decyzji. Dlatego, w obecnej sytuacji, powinno się dokonać przeglądu PROW, zrezygnować, bądź ograniczyć niektóre działania ( zalesienia, doradztwo rolnicze), a przede wszystkim zaostrzyć kryteria zaliczania gospodarstw do ONW.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -  http://www.ierigz.waw.pl/  a także w wydawnictwach Instytutu.

 

Lech Parzuchowski

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx