Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ochronasrod_odpady

Gminny sortownik do selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych...

Gminny sortownik do selektywnej zbiórki odpadów i surowców wtórnych jest rozwiązaniem sprawdzonych w państwach Wspólnoty Europejskiej. Polega on na ustawieniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i surowców w miejscu dostępnym dla mieszkańców gminy.

Do sortownika mieszkańcy dowożą odpady sami i dzięki uzyskanemu potwierdzeniu przekazania odpadów mogą być zwolnieni z części opłat za usuwanie odpadów lub uzyskiwać specjalnie przygotowane bonusy. Drobni wytwórcy mogą korzystać z sortownika odpłatnie i chętnie przywożą tu swoje odpady, gdyż jest to taniej niż przekazywanie ich na składowisko.

Obsługa sortownika może być powierzona wyłonionej z przetargu spółce, która prowadzi konserwację obiektów, a zgromadzone odpady i surowce przewozi do odbiorców. Dobrze pracujący sortownik będzie przynosić gminie zyski, zwłaszcza po unormowaniu warunków przeróbki surowców oraz po wprowadzeniu opłat produktowych i depozytowych.

Szczególnie korzystna jest lokalizacja sortownika w pobliżu istniejącego wysypiska wykorzystująca jego infrastrukturę.

Sortownik zajmuje powierzchnię około 0,15-0,3 ha. W warunkach krajowych budowa jednego sortownika obsługującego teren około 10 km2 (dojazd do sortownika najdalej około 3-4 km), zamieszkały przez ok. 5 tys. mieszkańców staje się opłacalna. Praca sortownika nie eliminuje potrzeby posiadania wysypiska lub możliwości składowania pozostałych odpadów.

Przedstawiony w ofercie zakres inwestycyjny sortownika wymaga dostosowania do warunków miejscowych, a koszt budowy może być niższy przykładowo przy zmniejszeniu rodzajów zbieranych odpadów, korzystnej konfiguracji terenu, czy też rezygnacji z części wyposażenia itd.

Podstawowe zalety budowy gminnego sortownika:

 1.  Mała zajętość terenu oraz stosunkowo niski koszt budowy i eksploatacji sortownika w porównaniu do innych rozwiązań selektywnej zbiórki odpadów w gminie,
 2. Prosty i dobrze działający oraz sprawdzony system zbiórki odpadów,
 3. Rozwiązanie dobrze spełniające funkcje selektywnej zbiórki odpadów dla niskiej zabudowy, gdzie inne systemy są kosztowne,
 4. Rozwiązanie problemu tak zwanych „dzikich wysypisk” w gminie, ponieważ przestaje się opłacać porzucanie odpadów (np. wywożenie do lasu),
 5. Przedłużenie czasu pracy istniejącego wysypiska odpadów komunalnych przez zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania,
 6. Wydzielanie części odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów kierowanych na wysypisko, dzięki czemu może być ono mniej uciążliwe dla środowiska,
 7. Korzystne oddziaływanie społeczne przyjętych rozwiązań, gdyż każdy może uznać, że chroni środowisko naturalne, a w czystym środowisku żyje się lepiej,

Założenia:

 1. Budowa sortownika wykonana zostanie na terenie będącym w posiadaniu gminy, bez potrzeby wykupu terenu oraz kosztów ewentualnych odszkodowań,
 2. Przyjęto zabudowę sortownika w obszarze o wymiarach ok. 35 x 45 m, na powierzchni ok. 1600 m2 obliczonej w granicach ogrodzenia,
 3. Gminy stworzą system motywacji zbiórki odpadów i surowców przez zmniejszenie opłat za odbiór odpadów od mieszkańców, lub inny podobny system motywacji,
 4. W sortowniku przewiduje się pobyt pracownika w godzinach otwarcia. Pracownik ten będzie sprawdzał poprawność segregacji, odbierała odpady niebezpieczne, wydawał potwierdzenia oraz kontrolował dokument potwierdzenia zamieszkania na terenie gminy,
 5. W sortowniku przewiduje się zbiórkę następujących segregowanych odpadów:
  tworzywa sztuczne zanieczyszczone, tworzywa sztuczne czyste w dwóch lub trzech grupach (biały i kolorowy PET oraz PVC), złom stalowy i metali kolorowych, gruz budowlany, odpady drewniane, stłuczka szklana, odpady zielone, makulatura, oraz pozostałe zmieszane odpady,
 6. Przedstawienie kosztów nie obejmuje:
  • o  zasilania elektrycznego do granicy działki,
  • drogi dojazdowej do granicy działki,
  • dokumentacji geologicznej i geodezyjnej,
  • kosztów zaplecza budowy (dojazdy, energia, woda itp.),
  • kosztów ewentualnej wymiany gruntów, gdyby były one nienośne,
  • kosztów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 7. Koszty zakupów określono w oparciu o wstępne oferty producentów kontenerów
  i pojemników na odpady, a koszty realizacji robót budowlanych w oparciu o zbiór jednostkowych wskaźników cenowych opracowanych przez Bistyp,
 8. W przypadku trudności  z doprowadzeniem wody z wodociągu zbiorowego, opcjonalnie można przyjąć, że zmywanie terenu będzie się odbywało przy wykorzystaniu polewaczki, co eliminuje potrzebę budowy studni ujęcia wody.

Podstawowe pojęcia:

  Opłata produktowa – opłata za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w opakowaniach oraz opłata przy sprzedaży  akumulatorów niklowo – kadmowych ,ogniw i baterii galwaniczych, opon, lamp wyładowczych ( np. jarzeniówek), olejów smarowych oraz niektórych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych ( wymienia je zał nr 3 do ustawy o połacie produktowej i depozytowej)

  Opłata depozytowa – opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych).Jej zwrot następuje przy oddaniu zużytego akumulatora sprzedawcy lub do punktu skupu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę.

  Odpad opakowaniowy – wszystkie opakowania, w tym wielokrotnego użytku, wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, z wyjątkiem tych powstających w produkcji opakowań.

  Odzysk – działania nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów albo energii i ich powtórnego wykorzystania ( sposoby wykorzystania odpadów podane są w załączniku nr 5 do ustawy o ochronie środowiska).

  Recykling – taki rodzaj odzysku, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. Uwaga : składowanie na składowisku odpadów nie jest uznawane za  tzw. recykling organiczny

wersja do druku

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx