Seminaria IRWiR PAN

Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Zofii Szwedy-Lewandowskiej z Katedry Polityki Społecznej SGH oraz dr hab....
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do udziału w seminarium pt. „Od ludowej religijności do ludowej polityczności”, które odbędzie...
Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Sylwii Urbańskiej i dr Elwiry Wilczyńskiej.
Co łączy jedzenie i wiejskość? Relacje między nimi są złożone i historycznie zmienne. Pomocne z rozpracowaniu tej złożoności jest instrumentarium...
Odnowa wsi przez blisko 15 lat była istotną siłą sprawczą zmian na obszarach wiejskich i wśród zamieszkujących je społeczności lokalnych...
O kryzysie uchodźczym, wywołanym przez agresję Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku powstała wiele „gorących” raportów, koncentrujących się na...
W rozmowie Justyny Duriasz-Bułhak z Fundacji Wspomagania Wsi z dr hab. Moniką Stanny, Dyrektorką Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,...
W odpowiedzi na wyrażaną w 2005 r. potrzebę rozpoczęcia dyskusji nad wizją rozwoju polskiej wsi, powstała monografia pod redakcją prof....
Raport Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian stanowi jedno z najważniejszych opracowań Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Prelegenci: Michał Glaser, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Jakub Mazur, Wiceprezydent m. Wrocławia.

Najnowsze wydarzenia

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Polanka Wielka
19.05.2024
- 19.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!