Projekt Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych skierowany do organów administracji samorządowej, umożliwiający efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.