Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dotacje unijne na boisko i świetlicę

Dotacje unijne i krajowe na boisko i świetlicę
 

PYTANIE: Jestem soltysem małej wsi w świętokrzyskim, chciałam pozyskać jakieś

Środki z Unii na świetlicę wiejską albo na boisko wiejskie. Proszę o
wskazówki z jakich aktualnie programów mozna skorzystać?

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani!

Na początku chciałabym Panią "uczulić" na dwa problemy w przypadku ubiegania
się o zewnętrzne fundusze:

- podmiot, który może ubiegać się o fundusze musi mieć osobowość prawną,
niektóre źródła/instytucje wskazują, które konkretnie typy
instytucji/organizacji mogą ubiegać się o fundusze, inne przestrzegają tylko
tego, aby były to podmioty z osobowością prawną. Czyli samo sołectwo nie
może ubiegać się o dofinansowanie, ale mogłyby np. Wasza Ochotnicza Straż
Pożarna, lokalne Stowarzyszenie, Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich z
Waszej okolicy - o ile tylko są zarejestrowani.

- z pewnością będziecie musieli Państwo przygotować projekt opisujący
szczegółowo cel, odbiorców, działania, rezultaty, harmonogram i budżet
przedsięwzięcia związanego z budową boiska / świetlicą. Od razu też wspomnę,
że celem projektu nie może być tylko wybudowanie boiska czy urządzenie
świetlicy, cel musi być długofalowy, musi pokazywać zmianę społeczną, której
chcecie Państwo dokonać w swoim środowisku przez takie działania jak m.in.
budowa boiska czy remont świetlicy. Polecam nasz przewodnik po planowaniu
projektu:
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1618 albo:
http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=1410

 

Fundusze unijne:
Jeśli chodzi o fundusze unijne na wskazane przez Panią cele to przede
wszystkim musi Pani szczegółowo zapoznać się z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich - PROW na lata 2007-2013, a zwłaszcza z Działaniem numer 3.3. pt.
Odnowa i Rozwój Wsi.
Celem tego działania jest poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
jej mieszkańców. Wspierane mają być projekty, głównie inwestycyjne, związane
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie, odbudowa,
poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. O dotację mogą
ubiegać się gmina, instytucje kultury, kościół, organizacje pozarządowe
mające status organizacji pożytku publicznego. Na jedną miejscowość przypada
500 tys. złotych na okres trwania całego Programu. Pomoc przyznawana będzie
w formie refundacji części kosztów, m.in. budowy, przebudowy, remontu lub
wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i
społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury oraz budowy,
przebudowy, remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji przeznaczonych do użytku
publicznego itd.

Proszę także zwrócić uwagę, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie
finansowe, jeśli lokalna organizacja pozarządowa - to musi mieć status
organizacji pożytku publicznego.

Wnioski będzie przyjmować Urząd Marszałkowski. Informacje szczegółowe są
dostępne na stronie Pani Urzędu Marszałkowskiego, podaję link:
http://www.sbrr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=39

Choć planowano uruchomienie tej ścieżki pod koniec 2008, na stronie jest
informacja, że procedury są jeszcze w przygotowaniu. Proszę bezpośrednio
pytać w Urzędzie Marszałkowskim albo w najbliższym, regionalnym oddziale
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiele możliwości wsparcia projektów typu "odnowa wsi" będzie także w ramach
konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, przypuszczalnie około
II kwartału 2009. Działalność Lokalnych Grup Działania wyjaśnia z kolei
Działanie nr 3.4 w PROW 2007-2013. Być może w Pani regionie już taka Grupa
się zawiązała i otworzą się nowe możliwości zdobycia dofinansowania
lokalnie.

Istnieje kilka innych, rządowych źródeł finansowania takich inwestycji jak
boisko:

Fundusze rządowe:

Program pt. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla
dzieci i młodzieży, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
, przy
współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Termin składania
wniosków na ten rok upłynął jednak 30 kwietnia 2008 [trzeba pilnować terminu
w przyszłym roku]. Są to projekty duże, kwota środków inwestycji nie może
przekroczyć 200 tys. zł Wnioski składa się do Ministerstwa Sportu i
Turystyki, do Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Program "Blisko Boisko" realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
wspólnie z PZU S.A. i PZU Życie S.A.
Celem programu jest zbudowanie kilkuset
nowoczesnych, bezpiecznych ogólnodostępnych boisk dla dzieci i młodzieży.
Kwota wsparcia nie może przekroczyć 100 tys. zł. Termin składania wniosków z
załącznikami na ten rok upłynął 30 kwietnia 2008 [trzeba pilnować terminu w
roku 2009]. Wnioski składa się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, do
Departamentu Infrastruktury Sportowej. Odbyły się już 2 edycje programu.
Wśród beneficjentów dotychczasowych są urzędy gmin i miast, ale mogą być
także stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, w każdym razie
podmioty z osobowością prawną. Podaję link do szczegółowej informacji:
http://www.msport.gov.pl/content.php?id=1280

 

Fundusze lokalne:

 

Będę Panią namawiać na ubieganie się o środki ze źródeł lokalnych, bo mogą
być łatwiejsze do zdobycia i bardziej adekwatne do Państwa potrzeb. W Pani
okolicach działa Lokalna Organizacja Grantowa, która realizuje program
dotacyjny pod nazwą "Działaj Lokalnie" tj. Ośrodek Promowania i Wspierania
Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Nie podała Pani swojej lokalizacji
i nie wiemy konkretnie, w jakiej gminie mieści się Państwa sołectwo, ale
Ośrodek działa na obszarze 25 gmin: 9 gmin powiatu sandomierskiego
(Koprzywnica, Sandomierz, Zawichost, Dwikozy, Klimontów, Łoniów, Obrazów,
Samborzec, Wilczyce), 8 gmin całego powiatu opatowskiego (Baćkowice,
Iwańska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice) i 8 gmin
powiatu staszowskiego (Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec,
Rytwiany, Staszów, Szydłów). Koordynatorem program dotacyjnego pn. Działaj
Lokalnie jest pani: Anna Frańczak. Więcej szczegółów, adres i telefon na
stronie: www.opiwpr.org.pl

Proszę skontaktować się z Ośrodkiem i zapytać, kiedy będzie kolejna edycja
Program "Działaj Lokalnie".

 

Proszę nie zapominać także o konkursie Fundacji Wspomagania Wsi pt. "Nasza
Świetlica Nasz klub". Ogłoszenia o kolejnym konkursie ukażą się na stronach
Fundacji: www.fww.org.pl oraz w Witrynie: www.witrynawiejska.org.pl

 

Koniec roku to czas, kiedy większość terminów składania wniosków już
wygasła, więc trzeba planować pozyskanie funduszy w nowym roku i pilnować
terminów składania wniosków.

 

Jeśli poda nam Pani bardziej szczegółową lokalizację Waszego sołectwa
polecimy jakiś najbliższy ośrodek doradczy, który pomógłby w napisaniu
projektu i w dobraniu źródła finansowania.

1 komentarz

  • EWA

    bardzo pożyteczna odpowiedz,równiez skorzystalibyśmy z takich dotacji,sołectwo gminy lipnik wraz z OSP

    EWA niedziela, 04, marzec 2018 09:54 Link do komentarza

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Dołącz do nas

      YTxyXYx