Najlepszy sadek, który sadził dziadek – c.d.

Jest to druga część rozmowy o historii sadu dawnych odmian drzew owocowych w Chrystkowie. Jarosław Pająkowski opowiada między innymi o metodach sadzenia i cięcia drzewek w sadzie, dawnych sposobach zapobiegania chorobom drzew i ochrony przed przymrozkami, o sposobie suszenia owoców, a także o przygotowywaniu powideł śliwkowych w tradycyjny sposób.

Najlepszy sadek, który sadził dziadek

Rozmawiam z Jarosławem Pająkowskim, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w woj. kujawsko-pomorskim. Zespół Parków prowadzi wiele działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie 4 powiatów i 17 gmin. Rozmawiamy o sadzie dawnych odmian drzew owocowych, który został założony na terenie Parku. Jest to pierwsza część rozmowy o historii sadu i… Czytaj dalej Najlepszy sadek, który sadził dziadek

Jak zadebiutować w Operacji Czysta Rzeka?

Na przestrzeni ostatnich tygodni przez Polskę przetoczyła się gigantyczna fala akcji ekologicznych pod kryptonimem Operacja Czysta Rzeka. Przedsięwzięcie swój początek miało w 2018 roku nad Bugiem. Jednodniowa akcja przerodziła się wówczas w kilkutygodniowy maraton ekologiczny o zasięgu ogólnopolskim. Kolejne edycje operacji dowiodły, że potrzeba oddolnych działań na rzecz środowiska naturalnego występuje w coraz to nowych… Czytaj dalej Jak zadebiutować w Operacji Czysta Rzeka?

Fałszywe informacje – czy Polacy są na nie podatni?

Ponad 84% Polaków spotyka się z fałszywymi informacjami, z tzw. fake news [czyt. fejk nius]. Pomimo dość powszechnej świadomości istnienia tego problemu, jesteśmy podatni na dezinformację pojawiającą się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza jeśli dotyczy energetyki, zdrowia czy nowych technologii.

Protest wyborczy. Kiedy i jak go złożyć?

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Obywatel, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania może złożyć protest wyborczy. Ile ma na to czasu? Co powinien zawierać protest wyborczy oraz kto go rozpatruje? Na te oraz inne pytania dotyczące protestów wyborczych w wyborach samorządowych odpowiada Magdalena Wrzalik w… Czytaj dalej Protest wyborczy. Kiedy i jak go złożyć?

Liczba ferm przemysłowych w Polsce rośnie – debata

Liczba decyzji zezwalających na lokalizację nowych ferm przemysłowych w Polsce wzrosła o niemal 400 proc. od 2005 roku, pomimo licznych sprzeciwów lokalnych społeczności. Już w tym tygodniu obywatele, reprezentanci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, eksperci i dziennikarze spotkają się, by omówić problemy powodowane przez fermy i znaleźć dla nich rozwiązania. Debata odbędzie się w… Czytaj dalej Liczba ferm przemysłowych w Polsce rośnie – debata

Czy mieszkańcy mają wpływ na decyzje władz lokalnych?

Gminy dość dobrze wywiązują się z obowiązków informacyjnych, ale nie umożliwiają mieszkańcom wywierania realnego wpływu na sprawy lokalne poprzez mechanizmy współde­cydowania. Aż 70% gmin nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku posiadania uchwały regulującej inicjatywę lokalną. 40% gmin nie daje mieszkańcom możliwości występowania z inicjatywą uchwałodawczą. Obraz partycypacji lokalnej wyłaniający się z raportu „Narzędzia partycypacji lokalnej… Czytaj dalej Czy mieszkańcy mają wpływ na decyzje władz lokalnych?

Pestycydy – zdrowie w naszych rękach

Jeszcze wiele wody z pestycydami upłynie w rzekach, zanim zaczniemy łączyć nasze odżywianie i zdrowie ze stanem środowiska naturalnego i metodami produkcji żywności. Jest dużo liczb i faktów naukowych, przemawiających za tym, że stosowanie pestycydów ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt, stan środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Jest też sporo ważnych niewiadomych. W wielu… Czytaj dalej Pestycydy – zdrowie w naszych rękach

Na czym polega akcja Pytamy o zielone i dlaczego odbywa się tuż przed wyborami?

Akcja „Pytamy o zielone” dotyczy kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym i dostosowywania się do tych zmian, ale też po prostu dbania o środowisko i przyrodę. W ramach tej akcji chcemy zapytać osoby kandydując na stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych o to, jak zamierzają zadbać o najbliższe otoczenie, o to, co wokół nas: o powietrze, o… Czytaj dalej Na czym polega akcja Pytamy o zielone i dlaczego odbywa się tuż przed wyborami?

Co sołtys zrobić może, kiedy wieś pomoże?

„Jestem nieustannie zadziwiona, że sołtysi chcą świętować edukując się” – powiedziała Grażyna Jałgos-Dębska otwierając 16 marca konferencję przygotowaną z okazji Dnia Sołtysa w Rzekuniu. Wiejscy liderzy zjechali się z całej Polski, żeby zainspirować innych swoimi działaniami i dać się zainspirować. Na spotkanie „Sukcesy sołeckie – energią wsi” zaprosiły Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz… Czytaj dalej Co sołtys zrobić może, kiedy wieś pomoże?

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!