Weź udział w naborze do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

rada2

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ogłaszają nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie UE i będzie przewodniczyć jej pracom przez sześć miesięcy. Ta szczególna rola będzie okazją do zademonstrowania zaangażowania Polski w sprawy europejskie. Będzie wymagała pełnienia roli odpowiedzialnego partnera, sprawnego organizatora dyskusji oraz umiejętnego lidera wielostronnych negocjacji.

 

Planując działania w ramach polskiej Prezydencji chcemy maksymalnie wykorzystać wiedzę i potencjał polskich organizacji pozarządowych, dlatego powołujemy Radę Organizacji Pozarządowych Prezydencji. Będzie ona platformą dialogu, wymiany doświadczeń i wspólnego kształtowania priorytetów polskiego przewodnictwa. Wierzymy, że współpraca z trzecim sektorem jest kluczowa dla sukcesu i efektywności tego wyjątkowego projektu

– podkreśla Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego.

 

Organizacje pozarządowe, dzięki swojemu zróżnicowanemu doświadczeniu i zaangażowaniu w sprawy społeczne, mogą znacząco przyczynić się do pełnego wykorzystania tej wyjątkowej okazji jaka stoi przed Polską. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny, a Wasze perspektywy i ekspertyzy są nieocenione w kontekście europejskich wyzwań i możliwości

-dodaje Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE.

 

Jaka jest rola członka Rady Organizacji Pozarządowych?

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych będą:

 • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
 • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
 • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. W skład Rady Organizacji Pozarządowych Prezydencji wejdzie do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Radę wspierają, poprzez udział w posiedzeniach, przedstawiciele:

 • pełnomocnika ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
 • Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego,
 • dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele są członkami Rady.

 

Zasady naboru

Etap 1. Wymagania formalne

Kandydaci i kandydatki muszą posiadać:

 • poparcie min. 10 organizacji pozarządowych lub min. 3 federacji organizacji pozarządowych;
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydaci i kandydatki mają ponadto obowiązek:

 • gwarantować rzetelność i bezstronność,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • brać udział w posiedzeniach oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przed posiedzeniem,
 • zapewnić dyspozycyjność w celu udziału w posiedzeniach w Rady.

Etap 2. Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszonych kandydatur zostanie przeprowadzona przez pracowników KPRM i NIW-CRSO. Na podstawie tej weryfikacji oraz rekomendacji Radę powołają minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę:

 • doświadczenie kandydata,
 • poparcie środowiska organizacji pozarządowych,
 • różnorodność w zakresie form prawnych, rodzajów działalności i miejsca prowadzonych działań.

 

Tryb naboru zgłoszeń

    Terminy:

etap 1.: od dnia ogłoszenia naboru do 12.07.2024 r.;

etap 2. : od 15.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

Podpisany skan kwestionariusza osobowego należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl.

    Nie podlegają rozpatrzeniu:

 • zgłoszenia kandydatek i kandydatów złożone po terminie,
 • nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl
Każdy kandydat/kandydatka musi mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

 

Materiały

Kwestionariusz kandydata na członka Rady NGO Prezydencji w UE

 

Źródło: Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, KPRM, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!