Znaczenie oceanów dla podtrzymania życia na Ziemi

ocean

Jak napisano w raporcie State of the Oceans, „oceany są niezbędnym składnikiem ekosystemu planety – tlenu, żywności i wody – i bez nich niemożliwe jest podtrzymanie życia na Ziemi”. Te ogromne zbiorniki wodne mają również ogromne znaczenie gospodarcze. Bezpośrednia globalna produkcja gospodarcza rybołówstwa morskiego, raf koralowych, trawy morskiej i namorzynów wyniosła 6,9 biliona dolarów w 2020 r., podczas gdy szacuje się, że światowy rynek owoców morza w 2023 roku osiągnie wartość 81,2 miliarda dolarów. Wartość ekonomiczna związana z samą absorpcją dwutlenku węgla przez oceany wynosi 4,3 biliona dolarów.

Oceany są niezbędnym składnikiem ekosystemu planety – tlenu, żywności i wody – i bez nich nie jest możliwe podtrzymanie życia na Ziemi. Oceany odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług w zakresie regulacji klimatu i są bogatym zasobem puli genetycznej, minerałów, a ostatnio także energii odnawialnej. Zasadniczo mają one kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, wspierając kluczowe gałęzie przemysłu, takie jak rybołówstwo, turystyka, transport i handel. Oceany wspierały ludzkość od samego początku, jednak zużycie ich zasobów w ostatnich stuleciach zagroziło przetrwaniu życia na Ziemi. Niektóre z głównych czynników zagrażających zdrowiu oceanów to globalne ocieplenie, zanieczyszczenie i degradacja siedlisk.

  • Oceany pochłaniają nadmiar ciepła i energii uwięzionej w atmosferze z powodu rosnącej emisji gazów cieplarnianych. To nadmierne ciepło pochłaniane przez oceany prowadzi do wielu efektów kaskadowych: ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmieniających się prądów oceanicznych, podnoszenia się poziomu mórz oraz szybkiego topnienia lodu morskiego i pokryw lodowych.
  • Degradacja siedlisk morskich prowadzi do utraty różnorodności biologicznej. W kwietniu 2024 r. naukowcy potwierdzili czwarte, globalne bielenie koralowców. W tym czasie, ponad połowa raf koralowych na świecie doświadczyła stresu cieplnego na tyle wysokiego, że spowodował on blaknięcie.
  • Ekosystemy morskie są nie tylko ważnymi punktami różnorodności biologicznej, ale także działają jako potężne sekwestratory (magazyny) dwutlenku węgla, zdolne do wychwytywania znacznie większej ilości dwutlenku węgla niż baseny lądowe. Biorąc pod uwagę ten potencjał, badane są techniki ograniczania emisji z mórz, takie jak usuwanie dwutlenku węgla z mórz, jako alternatywne podejście do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery.
  • Większość odpadów, zanieczyszczeń, które trafiają do oceanów, jest przenoszona głównie jako spływy drogami wodnymi, takimi jak rzeki. Do końca 2024 r. zostanie omówiony międzynarodowy traktat mający na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, przynosząc długo oczekiwane narzędzie, które pomoże w walce z odpadami w oceanach.
  • W 2015 r. światowi przywódcy przyjęli Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Spośród 17 celów, cel 14 – życie pod wodą – został wyznaczony na ochronę i wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do 2023 r. żaden kraj nie osiągnął jeszcze tego celu.

Raport w języku angielskim z grafikami

Źródło: Statista Media Team

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!