Operatorzy Lokalni NOWEFIO prowadzą nabory wniosków

nowe-fio-zestawienie-2-kolor
Łączna kwota przeznaczona na realizację Priorytetu 1 w ramach NOWEFIO 2024 wynosi 16 mln zł, z czego nie mniej niż 4,3 mln zł Operatorzy Lokalni przekażą NGO w formie mikrodotacji.

Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy jest przeznaczony dla organizacji małych, o zasięgu lokalnym i młodych stażem działania oraz grup nieformalnych.

Sprawdź kto jest Operatorem Lokalnym NOWEFIO w Twoim województwie:

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 odbywa się  poprzez wyłonienie zleceniobiorców (zwanych dalej: Operatorami), których zadanie polega na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw. W ramach realizowanych zadań konieczne jest:

– wykorzystanie mechanizmu regrantingu i wspieranie inicjatyw lokalnych w formule małych grantów oraz zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw grupom nieformalnym;

– prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości oddolnych inicjatyw w społecznościach lokalnych przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań;

– przeprowadzenie ewaluacji na zakończenie zrealizowanego projektu.

 

Operatorzy będą ogłaszać lokalne konkursy na wsparcie młodych organizacji pozarządowych oraz mikroinicjatyw. Kolejne nabory będą ogłaszane przez Operatorów w roku 2024, 2025 i 2026.

 

Lista Operatorów Lokalnych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, wybranych na lata 2024-2026.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!