Ogłoszenie Laureatów 27. Edycji Konkursu Dobroczyńca Roku

DR24

6 czerwca 2024 r. ogłoszono zwycięzców 27. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie Kapituły wręczyli statuetki laureatom, którzy mają teraz niepowtarzalną okazję, by szeroko zaprezentować swoje działania.

Hasło tegorocznej, 27. edycji: „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”, nawiązywało do wpływu, jaki firmy mogą wywierać na otoczenie.

W tegorocznej edycji Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Dr.Max, FIRMA HANDLOWA „BAT” Sp. z o.o., Fundacja Biedronki, Fundacja BNP Paribas, Fundacja Deloitte Polska, Fundacja Empiria i Wiedza, Hand Made, HENKEL POLSKA , IKEA Kraków, Nationale-Nederlanden, Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. oraz Pepco Poland sp. z o.o.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 27 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy i najstarszy tego typu konkurs w Polsce.

Od 1997 roku Konkurs promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżnia firmy najaktywniejsze społecznie, umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym, inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

Jak podkreśla Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 27. Edycja Konkursu przypada w roku ważnych dla Polski rocznic: „Rok 2024 jest wyjątkowym czasem dla naszego kraju. W tym roku świętujemy rocznice ważnych wydarzeń, które wpłynęły na obecną sytuację w Polsce. 12 marca przypadała 25. rocznica przyjęcia Polski do NATO. 1 maja celebrowaliśmy 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, a 4 czerwca obchodziliśmy 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku. To jest rok jubileuszy wolnej Polski.”

Kategorie i Laureaci

Do udziału w Konkursie firmy i fundacje korporacyjne mogły być nominowane przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe w kategoriach: „Kultura i edukacja”, „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”, „Pomoc uchodźcom i Ukrainie”, „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”. „Wolontariat pracowniczy” to jedyna kategoria w której firmy mogły zgłaszać się samodzielnie.

Laureaci poszczególnych kategorii:

I. Kategoria: Kultura i edukacja

Fundacja Empiria i Wiedza

za  efektywne wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez organizację projektów Matura+ oraz Matma do kwadratu, dzięki którym młodzież osiągnęła ponadprzeciętne wyniki na egzaminach a nauczyciele rozwinęli swoje kompetencje.

II. Kategoria: Lokalne partnerstwa:

Firma Handlowa „BAT” Sp. z o.o.

za działania służące pobudzaniu lokalnej aktywności obywatelskiej poprzez systematyczną współpracę z lokalnymi organizacjami, a w szczególności za wsparcie Młodzieżowej Ekipy Organizacyjnej prowadzonej w ramach programu „Równać Szanse”, w organizacji pikniku charytatywnego na rzecz hospicjum w Kartuzach, jak również za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące mieszkańcom Sierakowic, w tym za wsparcie ich w budowie otwartego i dostępnego dla wszystkich placu zabaw.

III. Kategoria: Ochrona środowiska i klimatu:

Fundacja Deloitte Polska

Za współpracę oraz zaangażowanie szerokiego grona odbiorców  przy realizacji programu Be.Eco, w tym edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w zakresie szeroko pojętej ekologii oraz przekazywanie nauczycielom rzetelnej i aktualnej wiedzy  w zakresie edukacji klimatycznej.

IV. Kategoria: Otwartość na różnorodność:

Fundacja BNP Paribas

Za stworzenie oraz realizację programu tutorsko-stypendialnego „Wiedza do potęgi”, wspierającego dzieci i młodzież z rodzin uchodźczych w edukacji i rozwoju. Dzięki któremu z sukcesem ukończyli oni szkoły podstawowe i dostali się do szkół średnich, a maturzyści osiągnęli sukces na egzaminie.  Efektem programu było też wzmocnienie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości wśród uczestników.

V. Kategoria: Pomoc społeczna i charytatywna:

Mała i średnia firma: Hand Made

Za współtworzenie sześciu kampanii społecznych  Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości,  dzięki którym pozyskano dodatkowe środki, wolontariuszy,  docierano do potrzebujących i zaangażowano firmy w wolontariat oraz dzielenie się ekspercką wiedzą i udostępnianie czasu specjalistów.

Duża firma: Pepco Poland sp. z o.o.

Za wsparcie finansowe  działania ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, dzięki któremu możliwe było opłacenie 6000 godzin pracy konsultantów,  odebranie 8,5 tysiąca połączeń od dzieci i młodzieży w tym rozmów dzięki którym przeprowadzono ponad 100 interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

VI. Kategoria Zdrowy tryb życia:

nagrody ex aequo Nationale-Nederlanden i Henkel Polska

Nationale-Nederlanden Za wsparcie kontynuacji i rozwoju akcji Dzień na U, zachęcającej kobiety i mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych oraz zaangażowanie po raz ósmy w kampanię „Mosznowładcy”, której celem jest zwrócenie uwagi na męskie zdrowie i profilaktyka nowotworów intymnych

Henkel Polska Za zwiększanie dostępu do informacji na temat profilaktyki raka piersi,poprzez wsparcie i rozszerzeniezakresu działań projektu „Różowy Patrol”, budującego sieć zaangażowanych kobiet, które edukują na temat profilaktyki nowotworów oraz udzielają wsparcia po diagnozie lekarskiej.

VII. Kategoria: Pomoc uchodźcom i Ukrainie:

Obszar lokalny: Nokia Solutions and Networks

Za wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych  dzieci uchodźczych przebywających na terenie Wrocławia,  w tym pomoc w utworzeniu Ukraińskiego Centrum Edukacji,  dzięki któremu zapewniono dzieciom dostęp do specjalistów, intensywnej nauki języka polskiego oraz kontaktu z rówieśnikami.

Obszar ogólnopolski: Fundacja Biedronki

Za pomoc 54 tysiącom mieszkańców wschodniej Ukrainy, poprzez stworzenie programu „Paczka dla Rodziny”, dostarczającego najpotrzebniejszych artykułów na tereny konfliktu zbrojnego, do miejsc gdzie występują przerwy w dostawach prądu i wody,
a mieszkańcy wciąż narażeni są na ostrzały oraz wspieranie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

VIII. Kategoria: Wolontariat pracowniczy

Dr.Max

za stworzenie programu wolontariatu pracowniczego,  w którym realizowane są oddolne projekty koordynowane przez wolontariuszy, w tym m.in.: organizacja 2. edycji biegu ekologicznego EcoRun,
profilaktyka nowotworów skóry,  a także inicjacja wyzwania sportowego, w którego wyniku
pomoc otrzymały dzieci z chorobą nowotworową .

IX. Kategoria: Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych:

IKEA Kraków

za zbudowanie silnego partnerstwa z organizacją pozarządową  oraz wsparcie na wielu płaszczyznach jej działań, m.in. poprzez zaangażowanie środków i wolontariuszy w pomoc osobom uchodźczym,
a także pomoc w organizacji Centrum Wielokulturowego, Miejsca Otwartego oraz Centrum Edukacji i Wsparcia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nominującym i nominowanym oraz gratulujemy laureatom. Dziękujemy za zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Fundator i Partnerzy Konkursu

Konkurs został zainicjowany w 1997 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od wielu lat towarzyszy nam w promowaniu idei społecznego zaangażowania firm.

Proces konkursowy jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami o co dba audytor procedur konkursowych firma EY.

Partnerami wspierającymi Konkurs są: Business Centre Club, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, Konfederacji Lewiatan, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerzy branżowi: magazyn „Raport ESG” oraz portale: odpowiedzialnybiznes.pl, ngo.pl, raportcsr.pl, oesg.pl, marketingprzykawie.pl, niepelnosprawni.pl, witrynawiejska.pl.

Więcej informacji:

https://www.dobroczyncaroku.pl/biezaca-edycja oraz https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!