„Na drodze do UE – rozwój obszarów wiejskich”- relacja z konferencji

konferencja2

21 maja we Lwowie odbyła się konferencja naukowa „На шляху до ЄС – розвиток сільських територій – Na szlaku UE – rozwój obszarów wiejskich”, w której udział wzięli pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Wydarzenie to zgromadziło licznych ekspertów oraz przedstawicieli instytucji badawczych i administracji z Ukrainy. Konferencja dotyczyła szerokich aspektów współczesnej wsi, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach związanych z odnową obszarów wiejskich w Polsce oraz Ukrainie, zrównoważonym rozwojem oraz wielofunkcyjnością obszarów wiejskich.

Konferencja poświęcona była procesowi odnowy obszarów wiejskich w Polsce oraz ich odnowie i odbudowie na Ukrainie. Program konferencji obejmował trzy główne tematy:

  • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
  • Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich,
  • Innowacyjność na obszarach wiejskich.

W panelu „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich” prof. Monika Stanny zaprezentowała aspekty przestrzenne zagadnień kapitału ludzkiego. W swoim wystąpieniu omówiła, jak kluczowe znaczenie ma kapitał ludzki dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiła analizę przestrzenną, ukazującą różnice w poziomie i jakości kapitału ludzkiego w różnych regionach Polski.

Prof. Sławomir Kalinowski wziął udział w panelu „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”, gdzie przedstawił drogę Polski w kierunku wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Jego prezentacja skupiła się na doświadczeniach Polski w przekształcaniu wiejskich obszarów z monofunkcyjnych, skoncentrowanych na rolnictwie, na wielofunkcyjne, oferujące różnorodne usługi i możliwości, takie jak turystyka, rzemiosło oraz małe przedsiębiorstwa.

W ostatnim panelu, mgr Łukasz Komorowski omówił koncepcję „smart villages” – inteligentnych wsi. Przedstawił innowacyjne podejście do zarządzania obszarami wiejskimi, wykorzystując nowoczesne technologie i podejścia, które pozwalają na zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

Podczas konferencji zostały również omówione istotne procesy decentralizacji oraz integracji europejskiej w Ukrainie, prezentując strategie UE oraz polskie doświadczenia w tym zakresie. Uczestnicy dyskusji panelowej podkreślali znaczenie wymiany doświadczeń między Polską a Ukrainą oraz współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencja była także okazją do pokazania polskiej ścieżki na drodze do Unii Europejskiej. Eksperci przedstawili, co się udało osiągnąć, a co napotkało trudności. Omówiono, jak ważne były zmiany na wsi i w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej. Podkreślono, że modernizacja rolnictwa, rozwój infrastruktury oraz wsparcie dla lokalnych społeczności były kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zaznaczono również, że proces ten wymagał czasu, zaangażowania i wsparcia ze strony instytucji europejskich oraz krajowych.

Uczestników konferencji przywitali przedstawiciele miejscowej administracji państwowej: Maksym Kozytsky, kierujący Lwowską Administracją Obwodową oraz Yurii Kholod, pełniący obowiązki zastępcy Lwowskiej Rady Obwodowej. Konferencję wzbogaciły także dwie krótkie prezentacje opisujące obecny stan i strategie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Ukrainie. Z wykładem na temat doświadczeń odnowy wsi w Polsce od czasu przystąpienia do UE wystąpił Ryszard Wilczyński, były wojewoda opolski, były poseł i inicjator programu odnowy obszarów wiejskich w Polsce.

Polską Akademię Nauk reprezentowali pracownicy Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN: prof. Monika Stanny (dyrektor IRWiR PAN), prof. Sławomir Kalinowski i mgr Łukasz Komorowski, a także prof. Jerzy Duszyński, doradca Prezesa PAN ds. współpracy z Ukrainą oraz Mateusz Białas, dyrektor Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. W panelu dotyczącym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wystapiła również prof. Olena Borodina, pracująca w IRWiR PAN, będąca również członkiem rzeczywistym Narodowej Akademii Nauk Agrarnych w Ukrainie.

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uniwersytetów, instytucji badawczych, ośrodków analitycznych oraz ukraińskiej administracji państwowej i samorządowej. Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy w celu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na drodze do integracji z Unią Europejską.

 

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak ważnego wydarzenia i dziękujemy wszystkim zaangażowanym za owocne dyskusje!

 

Źródło IRWiR PAN, informacja nadesłana do redakcji

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!