Byliśmy na warsztatach w Łowisku u Makary

lowisko

W dniach 19-21 stycznia odbyły się w Łowisku u Makary „WARSZTATY KOMPETENCYJNO-MOTYWACYJNE.  SOŁTYS/RADNY” zorganizowane przez Katarzynę Bartnicką, sołtyskę Ścichawy gm. Kluki, woj. łódzkie oraz Tymoteusza Drebschoka, sołtysa Krzyżowic gm. Olszanka, woj. opolskie. Wzięło w nich udział grono aktywnych sołtysów i sołtysek, którym leżą na sercu sprawy samorządowe, w tym nadchodząca kampania wyborcza. Ale tematów poruszanych na spotkaniu było znacznie więcej…

Mówiono o formalnych i finansowych aspektach zakładania komitetu wyborczego; o tym, jak ważna jest znajomość prawa samorządowego w obliczu zwyczajowych praktyk, które niekiedy mocno zakorzenione wypaczają ideę samorządności; o konflikcie między funkcją sołtysa a radnego.

Dyskutowano o tym, jak – w zależności od osobistych zainteresowań, pasji  i aspiracji dokonać wyboru między startem do rady gminy i rady powiatu. Dzielono się doświadczeniami w organizowaniu referendum odwoławczego, prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych oraz akcji mobilizujących i integrujących społeczność.

Przekazano także elementarną wiedzę o procedurach i dokumentach, z którymi na samym początku spotka się świeżo wybrany radny. Przedstawicielka Fundacji Wspomagania Wsi przeprowadziła krótki warsztat o radzeniu sobie z negatywnymi emocjami w trakcie kampanii.

Głos zabrali:

Łukasz Śmietanko – sołtys wsi Pajtuny,

Aleksander Warczygłowa – Sołtys Orzechowa,

Szymon Osowski, Stowarzyszenie Watchdog Polska,

Monika Kowalska i Łukasz Trzciński z Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kluki „Aktywny Samorząd”,

Mateusz Mirys ze Stowarzyszenie Tkalnia,

Kamil Stepnowski – sołtys wsi Aleksandrowo, radny gm. Lelis,

Marta Szymczyk z Fundacja Wspomagania Wsi,

Agnieszka Jerka – sołtyska wsi Zapusty,

Tomasz Chmarzynski – sołtys wsi Lipienek, radny gm. Lisewo,

Tymoteusz Drebschok – sołtys Krzyżowic, radny gm. Olszanka,

Marek Pietrzak – sołtys Gołogóry (on-line).

 

***

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!