Europejskie Forum Rolnicze – 19-20 marca 2024 r.

efr_I

Przed nami szósta edycja Europejskiego Forum Rolniczego, która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2024 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

Wydarzenie rokrocznie gromadzi ekspertów z sektora rolnictwa. Forum stanowi nie tylko platformę do ważnych dyskusji, ale oferuje również strefę wystawienniczą. To doskonałe miejsce do poznania innowacyjnych rozwiązań, a także narzędzi mających na celu podnoszenie jakości produkcji rolnej, jak również wspierających  wymianę handlową w obszarze rolno-spożywczym.

 

Tegoroczna edycja obfitować będzie w szereg debat i rozmów, poświęconych najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polskim i europejskim rolnictwem.

Rejestracja jest ciągle otwarta i dostępna.

Co istotne, udział w wydarzeniu – zarówno w formule stacjonarnej, jak i online jest bezpłatny!

W programie pojawią się dwie główne debaty. Jedna z nich poświęcona będzie członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Okazja ku temu jest wyjątkowa – w tym roku bowiem upłynie 20 lat od momentu, kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem wspólnoty. W kilkunastoletniej perspektywie polskie rolnictwo będzie poddane nasilającej się presji epokowych wyzwań.

– Jest to wynikiem nienotowanego wcześniej w skali globu tempa wyczerpywania się zasobów naturalnych jak i stałego pogarszania stanu środowiska naturalnego. Dodatkowym negatywnie wpływającym na stan środowiska przyrodniczego czynnikiem nasilającym się w ostatnich kilkudziesięciu latach jest silny wzrost liczby katastroficznych zjawisk meteorologicznych, hydrologicznych i klimatycznych. Zjawiska te destruktywnie wpływają na funkcjonowanie rolnictwa – tłumaczy Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu, Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jak dodaje – Odpowiedzią UE w wymiarze strategicznym był Europejski Zielony Ład (EZŁ) i Pakiet regulacyjny Fit for 55, w obszarze rolnictwa – strategie Od Pola do Stołu i Bioróżnorodności.

 

Problemy wynikające dla rolnictwa w UE z ambitnych celów przyjętych do realizacji w perspektywie 2030 roku w przywołanych dokumentach strategicznych zostały w sposób niezwykle negatywny wzmocnione wskutek agresji Rosji na Ukrainę. Nie można też zapominać o podpisaniu przez KE kilkunastu umów handlowych o rozszerzeniu skali wolnego handlu rolnego i czekającej na ostateczne decyzje umowy z krajami MERCOSUR. Drastyczny wzrost kosztów produkcji przy równoczesnym zalewie UE przez niekontrolowany import tanich produktów z Ukrainy spowodowały destabilizację rynków rolnych w całej Wspólnocie, a w efekcie wpłynęły na spadek wielkości dochodów uzyskiwanych przez rolników w całej UE. W efekcie zagrożona została możliwość zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego tak w UE, jak i w Polsce z rodzimych źródeł.

 

–  Jednym z podstawowych warunków podtrzymania konkurencyjności jest dokonanie skoku technologicznego w polskim rolnictwie. Służyć temu powinno zintensyfikowanie upowszechniania nowoczesnych technologii, w tym cyfrowych, np. rolnictwa precyzyjnego (Rolnictwo 3.0), jak i technologii Rolnictwa 4.0. Zastosowanie sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji oraz cyfryzacji, pozwala lepiej radzić sobie z ryzykiem produkcyjnym, środowiskowym czy rynkowym, których rolnik nie jest w stanie bez tego typu technologii kontrolować – dodaje ekspert.

 

Rolnicy w UE muszą być przygotowani także na konsekwencje wynikające z licznych regulacji unijnych, które tylko z pozoru nie dotyczą rolnictwa, ale mogą wymuszać na dostawcach surowców rolnych i klientach banków aktywne włączenia się w „zieloną transformację”. Tym samym uczestnicy debaty podczas Europejskiego Forum Rolniczego, postarają się odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania dla rozwoju polskiego rolnictwa: Jakie propozycje zmian do WPR w ramach tzw. dialogu strategicznego zainicjowanego przez Komisję Europejską powinna wnieść Polska? Jakie kierunki polityki rolnej powinny być wiodące w krajowej strategii rozwoju rolnictwa, aby polscy rolnicy wykorzystali szanse na bycie ważnym i silnym ogniwem łańcucha dostaw zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe?

 

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

 

Rejestracja

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na oficjalnej stronie EFR: https://forum-jasionka.pl/ .

Witryna Wiejska jest patronem medialnym VI edycji Europejskiego Forum Rolniczego.

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!