Dobre praktyki młodzieżowych rad

MRG

Dla niektórych przygoda z samorządem zaczyna się w bardzo młodym wieku. Niektórzy działają w samorządzie uczniowskim, harcerstwie, a jeszcze inni angażują się w działania młodzieżowych rad.

W ramach projektu Młodzieżowe Rady Gmin dla demokracji i klimatu Fundacja Civis Polonus opracowała zbiór dobrych praktyk młodzieżowych rad.

Celem publikacji jest pokazanie praktycznych przykładów działań, jakie mogą realizować młodzieżowe rady gmin, powiatów, miast i dzielnic w swoich lokalnych społecznościach. Przedstawione działania były inicjowane przez młodzież, często przy współpracy z samorządem, lokalnymi instytucjami kultury czy organizacjami społecznymi.

Szczególny akcent w projekcie autorzy położyli na promowanie postaw proekologicznych i wykorzystanie przez młodzież narzędzi, które pozwalają na wprowadzanie pozytywnych zmian na rzecz klimatu i środowiska. Są to: audyty klimatyczne w szkołach, narady klimatyczne przeprowadzane w gminach oraz inicjatywy uchwałodawcze.

Publikację można pobrać ze strony Fundacji Civis Polonus.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Źródło: https://www.mlodziezowarada.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!