Wybory samorządowe

WW - obrazek wyróżniający (7)

Wybory samorządowe to czas, kiedy decydujemy o przyszłości naszych wspólnot. Wybierzemy włodarzy naszych gmin, powiatów i województw. Każdy z tych samorządów zajmuje się sprawami dla nas ważnymi i bliskimi – szkołami, drogami, szpitalami, etc. W każdej z naszych małych ojczyzn mamy wiele problemów i konfliktów do rozwiązania. Od tego, kogo wybierzemy będzie zależało, jak te sprawy się potoczą.

Wybory samorządowe są nam szczególnie bliskie, ponieważ mówimy w nich o naszych codziennych potrzebach, problemach i sposobach radzenia sobie z nimi. W nadchodzących wyborach samorządowych wybierzemy na kolejne 5 lat ponad 2, 5 tys. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz około 40 tys. radnych rad gmin. W całym kraju do 314 powiatów wybierzemy około 6300 radnych. Łącznie w wyborach do 16 sejmików województw wybierzemy ponad 500 radnych.

Jest to duża liczba osób, które będą decydowały o kwestiach dla nas podstawowych jak drogi, szkoły i szpitale. Nasi przedstawiciele i przedstawicielki będą również wyznaczali kierunki rozwoju naszych wspólnot. Będą mieli wpływ na to, w jaki sposób poradzimy sobie z ociepleniem klimatu, jak będziemy wprowadzali energetykę odnawialną, czy nasze społeczności będą równo traktowane i nikt nie będzie zostawiony poza nawiasem.

Wybory odbędą się w kwietniu bieżącego roku, w jednym z terminów: 7 kwietnia, 14 kwietnia lub 21 kwietnia. Dlatego już dziś otwieramy rubrykę „Wybory samorządowe”, w której będziemy publikować informacje wyborcze.

Znajdą się w niej wskazówki i informacje na temat wyborów na różnych szczeblach samorządowych. Opiszemy możliwe formy zaangażowania obywateli w wyborach np. udział w komisjach wyborczych, w obserwacjach wyborów, organizację debat i spotkań z politykami. Poinformujemy o wydarzeniach okołowyborczych, organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe i portale. Będziemy rozmawiali z kandydatami i osobami obecnie pełniącymi funkcje we władzach samorządowych. Opiszemy kompetencje i sposoby wybierania władz samorządowych na różnych szczeblach.

 

Dlaczego udział obywateli w wyborach samorządowych jest ważny?

Aktywny udział obywateli w wyborach samorządowych jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, zapewnia lepszą reprezentację lokalnych interesów i umożliwia skuteczniejsze zarządzanie sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.

To my obywatele decydujemy o naszej przyszłości wybierając naszych przedstawicieli w osobach radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wybierzmy tych, którzy patrzą szerzej i dalej. Wspólnie wybierzmy naszych przedstawicieli, nie zostawiajmy tego innym.

***

Masz pytanie dotyczące wyborów? Napisz do nas na adres: redakcja@fww.pl. Postaramy się opublikować odpowiedź.

 

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!