Polacy chcą zmian w systemie produkcji żywności – wnioski z najnowszego raportu RoślinnieJemy

ROJE

Kampania RoślinnieJemy opublikowała najnowszy raport na podstawie badania przeprowadzonego we wrześniu 2023 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat. Podczas gdy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ważą się losy projektu uderzającego w polską branżę roślinną, Polacy deklarują gotowość na transformację systemu żywnościowego. Badani zostali zapytani m.in. o stosunek do zmian w diecie oraz propozycji reform w systemie produkcji żywności. Z opublikowanej analizy wyłania się obraz Polaków, którzy oczekują od polityków podjęcia działań w kierunku wspierania roślinnej produkcji żywności.

Z opublikowanego badania wynika, że ponad połowa respondentów popiera rozwój produkcji rolnej w kierunku roślinnych zamienników mięsa i nabiału. Jednocześnie, więcej niż co drugi z respondentów poparłby działania rządu mające na celu zwiększenie inwestycji dla produkcji zamienników mięsa oraz nabiału opartych na roślinnych źródłach białka. Na podstawie przedstawionych wyników widzimy, że Polacy są gotowi na podjęcie przez polityków kolejnych kroków w kierunku roślinnej transformacji systemu żywnościowego.

 

 

Wyniki badania skomentowała Alicja Bućko, specjalistka kampanii RoślinnieJemy:

Pozytywne nastawienie do roślinnych zamienników mięsa czy nabiału oraz wsparcie dla działań rządu w tym kierunku, to bardzo dobry sygnał i znak, że jesteśmy gotowi na poważne podejście do debaty o transformacji systemu żywnościowego. Roślinna branża potrzebuje równych szans na rozwój i wsparcia od rządu, wszelkie działania utrudniające jej rozwój, takie jak obostrzenia związane z nazewnictwem, stoją w sprzeczności do tego, jaka jest wola Polaków. Jest to głos, który powinien zostać usłyszany przez polityków i instytucje publiczne, które mają ogromny wpływ na system produkcji żywności w Polsce i dostęp Polaków do zrównoważonej, roślinnej żywności. Wyniki naszego badania, ale również dane naukowe i rynkowe, utwierdzają nas w przekonaniu, że problem produkcji żywności powinien zostać zaadresowany w debacie publicznej.

 

Analizując otrzymane wyniki, możemy również zauważyć zwiększający się odsetek osób na diecie roślinnej. W przeprowadzonym w tym roku badaniu spośród 7,2% respondentów stanowili wegetarianie, a 3,1% weganie. W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez kampanię RoślinnieJemy było to odpowiednio 6,6% oraz 1,8% badanych.

 

Co więcej, prawie połowa badanych uważa, że hodowla zwierząt z przeznaczeniem na mięso ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Te wyniki skomentowała Karolina Kubara, przedstawicielka marki Dobra Kaloria i członkini Polskiego Związku Producentów Żywności Roślinnej:

Troska o planetę to, obok własnego zdrowia oraz dobrostanu zwierząt, trzecia najczęstsza motywacja skłaniająca klientów do wyboru produktów roślinnych. Wraz ze wzrostem liczby alarmujących doniesień odnośnie stanu środowiska ma ona coraz większy wpływ na wybory konsumenckie. Mając świadomość tych zmian, na każdym z zamienników mięsa Dobrej Kalorii piszemy o wpływie roślinnej diety na środowisko oraz informujemy o procencie recyklatu użytego do wyprodukowania opakowania.

 

Respondenci zostali również zapytani o nastawienie do mięsa hodowanego komórkowo, nowoczesnej technologii, która w przyszłości może całkowicie odmienić system produkcji żywności, zapewniając dostęp do produktów mięsnych bez konieczności angażowania w produkcję zwierząt i nie powodując ich cierpienie. Prawie połowa respondentów popiera pojawienie się mięsa hodowanego komórkowo w sprzedaży.

 

Wiesław Macherzyński, COO firmy LabFarm, pierwszej firmy pracującej nad produkcją mięsa hodowanego komórkowo w Polsce skomentował otrzymane wyniki:

Już teraz są osoby, które z chęcią spróbują produktu z mięsa komórkowego, ale są i takie, które nie spróbują go nawet za kilka lat. Jest też spora grupa osób niezdecydowanych, co wynika z przeprowadzonego przez RoślinnieJemy badania. By zwiększać gotowość potrzeba przede wszystkim 2 rzeczy, edukacji i czasu. Mięso komórkowe to zupełnie nowy produkt, który jest dostępny w kilku miejscach na świecie. Postawy względem nowoczesnych rozwiązań w produkcji żywności są różne, od otwartych po skrajnie zamknięte, a naszą rolą jako pierwszego producenta w Polsce jest także to, by objaśniać, na czym hodowla komórkowa polega i dlaczego nie należy się jej bać. Technologia wykorzystywana w produkcji mięsa komórkowego stosowana jest także w medycynie regeneracyjnej, by ratować ludzkie zdrowie. Z czasem wzrośnie świadomość, że produkcja mięsa w laboratorium, to po prostu kolejny sukces biotechnologiczny, dzięki któremu możemy ograniczyć cierpienie zwierząt i zmniejszyć negatywny wpływ na klimat bez rezygnowania z ulubionych smaków.

Najnowszy raport RoślinnieJemy Postawy Wobec Transformacji Systemu Żywnościowego można pobrać ze strony Kampanii RoślinnieJemy: link.

Źródło: Informacja nadesłana do redakcji

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!