Erasmus+ 2024: zasady, terminy, przewodnik po programie

erasmus zaja

Nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024 wraz z zaproszeniem do składania wniosków są już dostępne! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i terminami.

Poniżej prezentujemy zaproszenie do składania wniosków na rok 2024, które dotyczy wszystkich akcji programu Erasmus+, w tym działań „Jean Monnet”.

 

Zaproszenie do składania wniosków 2024

 

Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,7 mld euro. Łączny budżet programu na 2024 r. wynosi zaś 4,3 mld euro.

W związku z wysokimi wskaźnikami inflacji Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić kolejną korektę w wysokości +5,9%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). Pierwszej korekty – w wysokości +12,27% – dokonano już w 2023 r.

 

Najbliższe terminy naborów 2024

 • 1 lutego 2024 r., godz. 17:00 – Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 8 lutego 2024 r., godz. 17:00 – Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 15 lutego 2024 r., godz. 17:00 – Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
 • 20 lutego 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
  Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU
 • 29 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
 • 5 marca 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
 • 5 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
 • 6 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • 7 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Sojusze na rzecz innowacji
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 25 kwietnia 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 1., Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży
 • 7 maja 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Centra doskonałości zawodowej
 • 6 czerwca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akademie nauczycielskie Erasmus+

 

Przewodnik po programie Erasmus+ 2024

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ

W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2024, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i aktywność obywatelska. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

W 2024 r. w programie większy nacisk będzie położony na zrównoważone podróżowanie. Po raz pierwszy też w ramach mobilności wewnątrzeuropejskiej w sektorze Szkolnictwo wyższe oferowane będą dofinansowania podróży.

Erasmus+ będzie również nadal wspierał Ukrainę poprzez projekty, które zachęcają do mobilności edukacyjnej, zapewniają nabywanie nowych umiejętności, walczą z dezinformacją czy wspomagają integrację uchodźców w nowych dla nich systemach kształcenia.

Inny kluczowy aspekt programu to silna koncentracja na wspólnych wartościach unijnych, takich jak godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność.

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Źródło: https://www.frse.org.pl

Facebook
Twitter
Email

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!

Najnowsze wydarzenia

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!